Dato for udgivelse
28 Nov 2013 13:44
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-5995708
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af toldtarifposition


Kommissionen har givet meddelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
28.11.2013
7007 19 80 00    Udgår og erstattes af:
7007 19 80 ---I andre tilfælde:
10 ----Solcelleglas bestående af hærdet planglas af natronkalk med et jernindhold på under 300 ppm, en soltransmission på over 88 % (målt i henhold til AM1.5 300-2500 nm), en varmebestandighed på indtil 250° C (målt i henhold til EN 12150), en temperatursvingningsmodstand på "delta" 150 K (målt i henhold til EN 12150) og en mekanisk modstandsdygtighed på 90 N/mm2 eller mere (målt i henhold til EN 1288-3) 3%
90 ----I andre tilfælde 3%

Ændringen medtages til Nyoptryk 2014 som forventes udsendt ultimo december 2013.