Dato for udgivelse
27 Nov 2013 14:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0117638
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1194/2013 offentliggjort i EU-tidende L 315 af 26. november 2013 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Argentina (AR) og Indonesien (ID).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1194/2013.

Forordingen træder i kraft den 27. november 2013.