Dato for udgivelse
13 Nov 2013 12:58
SKM-nummer
SKM2013.803.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-149803
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Væsentlig beløbsmæssig afvigelse
Resumé

Skatterådet har nedsat ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med 41 % på baggrund af en kendelse fra Landsskatteretten. Landsskatteretten har skønnet, at der også for vurderingen pr. 1. oktober 2004, således som det var tilfældet for vurderingen pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008, kan forventes at foreligge en væsentlig afvigelse på mindst 30-35 % i forhold til den oprindelige ejendomsvurdering.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven - LBK nr. 175 af 23. februar 2011, § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18. september 2012, om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven, § 3, stk. 10.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3, jf. § 3, stk. 10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2,afsnit A.A.8.4.3

Sagen drejer sig om en forretningsejendom, hvor vurderingen efter påklage blev nedsat med 41 % pr. 1. oktober 2006 fra 27, 5 mio. kr. til 16,2 mio.kr. og med 41 % pr. 1. oktober 2008 fra 32,5 mio. kr. til 19,2 mio. kr., idet den skønnede leje har været ansat for højt i forhold til markedslejen for ejendomme af den aktuelle type.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2004, idet retten har skønnet, at der også for denne vurdering kan forventes at foreligge en væsentlig afvigelse på mindst 30-35 % i forhold til den oprindelige ejendomsvurdering.

Skatterådet har besluttet at nedsætte vurderingen pr. 1. oktober 2004 med 41 %, fra 21,5 mio. kr. til 12,7 mio. kr., svarende til den samme procentvise nedsættelse, som vurderingen var ændret med pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008.

Nedsættelsen bevirker, at den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi nedsættes med virkning for afregning af dækningsafgift i 2006, da dækningsafgiften for 2006 beregnes på grundlag af den ansatte forskelsværdi ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004.