Dato for udgivelse
08 Nov 2013 13:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0167714
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told.


Rådet har gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1106/2013 offentliggjort i EU-tidende L 298 af 8. november 2013 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7223 00 19 00 og 7223 00 99 00) med oprindelse i Indien (IN) og om endelig opkrævning af den midlertidige told.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1106/2013.

Forordningen træder i kraft den 9. november 2013.