Dato for udgivelse
05 Nov 2013 12:12
Til
Virksomheder beskæftiget med proviantering
Sagsnummer
13-5688917
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

I det følgende præciseres hvilket bestemmelsesland, der skal angives i e-Eksportsystemet ved proviantering af skibe og fly.


På given foranledning præciseres reglerne for, hvilket bestemmelsesland der skal anvendes ved angivelse af oplysningerne i e-Eksportsystemet ved proviantering af skibe og fly.

Der skal som bestemmelsesland anvendes den flagnationalitet, som skibet eller flyet er hjemmehørende under, når varerne leveres fra Danmark til et skib eller fly i dansk havn/lufthavn eller udenlandsk havn/lufthavn.

Der er mulighed for forenkling ved proviantering af ikke-danske skibe:

Bestemmelseslandekoden QR kan anvendes for skibe og fly hjemmehørende i EU (undtagen Danmark) og
bestemmelseslandekoden QS kan anvendes for skibe og fly hjemmehørende udenfor EU.

Eksempler på skibe hjemmehørende i Danmark, EU og udenfor EU:

Hvis et skib sejler under dansk flag, skal bestemmelseslandet angives som DK uanset, hvilket land provianteringen af skibet finder sted i.

Hvis et skib sejler under tysk flag, skal bestemmelseslandet angives som DE eller evt. QR uanset, hvilket land provianteringen af skibet finder sted i.

Hvis et skib sejler under Bahamaøernes flag, skal bestemmelseslandet angives som BS eller evt. QS uanset, hvilket land provianteringen af skibet finder sted i.

Tilsvarende eksempler kan anvendes for proviantering af fly.