Dato for udgivelse
24 Oct 2013 12:59
SKM-nummer
SKM2013.738.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-087297
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ændret den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. januar 2003 Grundværdien i 2001-prisniveau er ændret fra 26.390.800 kr. til 19.445.900 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1. januar 2003 er anvendt en for høj områdepris ved ansættelsen af den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 18;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3, jf. § 3, stk. 10.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 18;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3, jf. § 3, stk. 10.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit A.A.8.4.3

Sagen drejer sig om en bebygget grund, der pr. 1.1.2003 blev vurderet 1. gang. SKAT har i forbindelse med vurderingen samtidig foretaget en omberegning af grundværdien i 2001-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 18. SKAT har ved denne omberegning anvendt en forkert områdepris, hvorved grundlaget for den kommunale grundskyld har været for højt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i hidtil gældende Skatteforvaltningslovs § 33, stk. 1 og 2, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter hidtil gældende lovs § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig højere kommunal grundskyld for efterfølgende år. Den omberegnede grundværdi blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra og med 28. april 2006. Afgørelsen betyder at det er kommunens afgørelse, om forældelse skal gøres gældende i perioden 1. januar 2008 - 27. april 2008.