Dato for udgivelse
07 okt 2013 11:20
Til
Pengeinstitutter mv. som har indsendt lister til SKAT vedr. uidentificerede konti
Sagsnummer
-
Resumé

Vejledning vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti:

Proces for frigivelse af konti med indestående pr. 30. august 2013 inkl. renter som er på 100.000 kr. eller derover.

Indberetning af uidentificerede konti til Årsultimo 2013. (Ny definition af kontotype 14).


Vejledning vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti:

Proces for frigivelse af konti med indestående pr. 30. august 2013 inkl. renter som er på 100.000 kr. eller derover.

I bedes henvise kontoejer/kontoejerne til at identificere sig overfor SKAT ekapital.

Dette kan gøres på en af følgende måder:

1. Kunden indsender den fornødne legitimation til SKAT, og opfordres samtidig til at give SKAT en skriftlig fuldmagt til at kunne videregive identifikationsoplysningerne til jer.

2. Kunden afleverer den fornødne legitimation til jer, og I videresender denne til SKAT sammen med en anmodning om frigivelse af konto

Hvis SKAT mener kontoen kan frigives, sker følgende;

Ad. 1

a) Hvis SKAT har fået fuldmagt fra kontoejer/kontoejerne, sendes identifikationsoplysningerne til jer med oplysning om, at kontoen kan frigives. SKAT sender samtidig en kopi af mail/brev til kontoejer/kontoejerne.

b) Hvis SKAT ikke har modtaget fuldmagt i forbindelse med anmodningen, meddeler SKAT kontoejer/kontoejerne, at SKAT har givet jer tilladelse til at frigive kontoen, når I ligeledes har modtaget den fornødne legitimation. SKAT meddeler samtidig jer, tilladelse til at I kan frigive kontoen, når I har modtaget den fornødne legitimation fra kunden.

Ad. 2

c) Hvis SKAT har modtaget den fornødne legimitation direkte fra jer, meddeler vi jer tilladelse til at frigive kontoen.  SKAT sender samtidig en kopi af mail/brev til kontoejer/kontoejerne.

Anmodning om frigivelse skal sendes til SKAT, ekapital, Bryghusvej 30, 5700 Svendborg eller på mail (krypteret) til ekapital@skat.dk.

Ved indberetninger til IRTE (indlånsrenter) gøres opmærksom på, at definitionen af kontotype 14 er ændret til følgende typer konti:

Konti som er uidentificerede og fremgår af den liste (både mærkede og ikke mærkede), som er indsendt til SKAT.  Dette gælder dog kun de konti, hvor der mangler oplysning om cpr- eller cvr-/se-nr.  De øvrige uidentificerede konti på listen, hvor der alene mangler navne- og adresseoplysninger, skal indberettes på en anden relevant kontotype f.eks. kontotype 13.

Det skal bemærkes, at konti som indberettes på kontotype 14, vil blive afvist. Der skal først ske genindberetning, når kontoen er identificeret med et cpr- eller cvr-/se-nr.