Dato for udgivelse
25 Sep 2013 11:25
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 857/2010 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Iran, Pakistan og De Forenede Arabiske Emirater.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 917/2013 offentliggjort i EU-tidende L 253 af 25. september 2013 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 857/2010 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer polyethylenterephthalat (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i Iran (IR), Pakistan (PK) og De Forenede Arabiske Emirater (AE).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) Nr. 917/2013.

Forordningen træder i kraft den 26. september 2013.