Dato for udgivelse
16 sep 2013 11:44
Til
Virksomheder der beskæftiger sig med import og eksport
Sagsnummer
13-4877258
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Tariferingsforordninger


 

Kommissionen har den 5 september 2013 vedtaget følgende forordning om tarifering af varer i den Kombinerede Nomenklatur (KN):

  • Forordning (EU) nr. 863/2013 vedrørende tarifering af "realtidsurmodul" under 9114 90 00

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende L 240 af 07 september 2013 og træder i kraft den 25 september 2013.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne tariferingsforordning. BTO'er, der påvirkes af tariferingsforordningen, kan dog fortsat benyttes i en periode 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret