Dato for udgivelse
16 Sep 2013 10:33
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-000442
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen til Unionen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 264/10) offentliggjort i EU-tidende C 264 af 13. september 2013 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfugter (mandariner osv.)(toldtariffens pos. 2008 30 55 10, 2008 30 55 20, 2008 30 55 90, 2008 30 75 10, 2008 30 75 20, 2008 30 75 90, 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 og 2008 30 90 69) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).  

For så vidt angår ændring af navnet på virksomheden henvises til teksten i meddelelse (2013/C 264/10).