Dato for udgivelse
13 Sep 2013 13:37
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-4778063
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for sukkermajs, tilberedt eller konserveret, i form af kerner, med oprindelse i Thailand, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 875/2013 offentliggjort i EU-tidende L 244 af 13. september 2013 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse former for sukkermajs, tilberedt eller konserveret, i form af kerner, (toldtariffens pos. 2001 90 30 10 og 2005 80 00 10) med oprindelse i Thailand (TH), efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 875/2013.

Forordningen træder i kraft den 14. september 2013.