Dato for udgivelse
13 Sep 2013 12:33
Til
Virksomheder der søger refusion af moms
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecenter Tønder + 72 22 18 18
Resumé

En række fejl er rettet i Momsrefusionssystemet, så det nu kører i en opdateret version. Nyhedsbrevet sendes primært som en påmindelse om fristen 30. september for refusionsansøgninger vedrørende 2012.


Momsrefusionssystemet er opdateret og en række fejlrettelser er gennemført. Der har blandt andet været problemer med at vælge præcise NACE-koder, og fejlteksterne ved tekniske afvisninger i refusionslandet har været misvisende. Der har også været problemer med at tekst på visse kvitteringer og afgørelsesmail ikke blev vist korrekt. Dette er nu også rettet.

SKAT har tidligere meddelt, at man skulle skrive 0 i leverandørnummeret ved ansøgninger med forenklet faktura. Nu viser det sig efterfølgende, at systemet har ændret alle leverandørnavne, hvor leverandørnummeret er 0. Fejlen burde ikke opstå igen. Hvis man allerede har indsendt ansøgninger med forenklet faktura, hvor man har skrevet 0 i leverandørnummeret, bedes man sende en korrektionsansøgning og slette 0 i leverandørnummeret.

Ansøgningsfristen for momsrefusion for varer og ydelser købt i 2012 er 30. september 2013. I de seneste par år har der været en del udfordringer op til fristen. Alle landes skattemyndigheder er meget pressede op til fristen og det kan derfor være en god idé at være i god tid. Der kan opstå meget lange svartider eller deciderede nedbrud. I år er der særlige faktorer som virksomhederne bedes notere sig:

  • Fristen 30. september 2013 falder på en mandag. Dagene op til fristen er jo en weekend og det er derfor ikke muligt at kontakte SKAT for faglig eller teknisk support i dagene op til fristen
  • Alle SKATs systemer og telefonisk support vil være presset af interessen for Skattekontoen som alle virksomheder lige har fået. Ikke mindst på grund af de nye betalingsprincipper. Læs mere www.skat.dk/skattekontoen