Dato for udgivelse
28 Aug 2013 11:41
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075438
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som er udvidet til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea, med henblik på at fastslå, om en koreansk eksportør kan indrømmes fritagelse for disse foranstaltninger, om ophævelse af den gældende antidumpingtold på importen fra denne eksportør og om registrering af denne import.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 806/2013 offentliggjort i EU-tidend L 228 af 27. august 2013 indledt en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 og 7312 10 98 13) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som er udvidet til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea, med henblik på at fastslå, om en koreansk eksportør kan indrømmes fritagelse for disse foranstaltninger, om ophævelse af den gældende antidumpingtold på importen fra denne eksportør og om registrering af denne import.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 806/2013.

Forordningen træder i kraft den 28. august 2013.