Dato for udgivelse
13 aug 2013 11:43
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0579709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
06.08.2013
0307 11 10 00     Udgår og erstattes af:
0307 11 10 --- Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk.:
10 ----Bestemt til konsum 0
90 ----Andre østers 0
0307 11 90 00 Udgår og erstattes af:
0307 11 90 ---Andre østers:
10 ----Bestemt til konsum 9%
90 ----Andre østers 9%
0307 21 00 10-90 Udgår og erstattes af:
0307 21 00 --Levende, ferske eller kølede:
---Kammuslinger (Pecten maximus):
11 ----Bestemt til konsum 8%
19 ----Andre østers 8%
---Andre østers:
91 ----Bestemt til konsum 8%
99 ----Andre østers 8%
0307 31 10 00 Udgår og erstattes af:
0307 31 10 --- Af arterne Mytilus:
10 ----Bestemt til konsum 10%
90 ----Andre østers 10%
0307 31 90 00 Udgår og erstattes af:
0307 31 90 ---Af arterne Perna:
10 ---Bestemt til konsum 8%
90 ----Andre østers 8%
0307 71 00 00 Udgår og erstattes af:
0307 71 00 -- Levende, ferske eller kølede:
10 ---Bestemt til konsum 11%
90 ---Andre østers 11%
0307 81 00 00 Udgår og erstattes af:
0307 81 00 -- Levende, ferske eller kølede:
10 ---Bestemt til konsum      11%
90 ---Andre østers 11%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2013) som forventes udsendt ultimo august 2013.