Dato for udgivelse
09 Aug 2013 13:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0251357
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Information om præferencetold fra Myanmar/Burma med tilbagevirkende kraft


Med offentliggørelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 607/2013 af 12. juni 2013 om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om midlertidig tilbagetrækning af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer kan varer med oprindelse i Myanmar/Burma opnå adgang til præferentielle GSP-toldsatser i EU.

Denne adgang indføres med tilbagevirkende kraft fra 13. juni 2012. Dette betyder at virksomheder, der har importeret varer fra Myanmar/Burma siden 13. juni 2012 kan søge om godtgørelse, efter toldkodeksens (forordning 2913/92) artikel 236, af det betalte toldbeløb, der udgør forskellen mellem den almindelige toldsats og præferencetoldsatsen.

Tilbagebetaling af told søges ved at indsende en rettelsesangivelse til SKAT (Toldadministration 3, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg) vedlagt et GSP-certifikat eller en fakturaerklæring fra Myanmar/Burma for varerne.