Dato for udgivelse
6. august 2013
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EU) Nr. 513/2013 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 748/2013 offentliggjort i EU-tidende L 209 af 3. august 2013 ændret forordning (EU) Nr. 513/2013 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere)(toldtariffens pos. ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af forordning (EU) Nr. 513/2013 henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 748/2013.

Forordningen træder i kraft den 6. august 2013. 

Kommissionen har ved afgørelse (2013/423/EU) offentliggjort i EU-tidende L 209 af 3. august 2013 godtaget et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår godtagelse af tilsagn henvises til teksten i afgørelse (2013/423/EU).

Afgørelsen træder i kraft den 6. august 2013.