Dato for udgivelse
19 jul 2013 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 jul 2013 13:39
SKM-nummer
SKM2013.516.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0215595
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Udenlandske virksomhed - importørregistrering, registreringspligt efter momsloven
Resumé

Styresignalet præciserer, at forpligtigelsen for varemodtagere, der er hjemmehørende uden for EU, til at blive registreret som importør efter toldloven, ikke også medfører registreringspligt efter momsloven.

Hjemmel

LBK nr. 867 13. september 2005

Reference(r)

Toldloven § 29, stk. 1 og 5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit F.A.9.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit F.A.9.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.2.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.2.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.11.1.6.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.12.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.12.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.14.1.5

Hidtidig praksis for importør- og momsregistrering

Det har hidtil fremgået af Den juridiske vejledning afsnit F.A.9.2. (tidl. A.1.1.1), at

"Udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde kan blive registreret som importør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark, når virksomheden samtidig er momsregistreret ved denne repræsentant. Virksomheden og repræsentanten hæfter solidarisk for told og afgifter m.v. af varerne. Reglen findes i TDL § 29, stk. 5."

Ændring af praksis:

Betingelsen om, at virksomheden" [...] samtidig er momsregistreret ved denne repræsentant" er ikke hjemlet i toldloven.

I afgørelsen offentliggjort som SKM2013.492.SR har Skatterådet derfor afvist, at en virksomhed, som led i importørregisteringen, også skal være registreret efter momsloven.

Konsekvenser af præciseringen

Udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, der er importørregistreret efter toldlovens § 29, stk. 1 og stk. 5, skal og kan kun registreres efter momsloven, hvis virksomheden har aktiviteter i Danmark, som medfører, at virksomheden er omfattet af registreringspligten efter momslovens § 47, er eller vil blive registreringspligtig efter momslovens § § 50, 50 a eller 50 b, eller i øvrigt er eller bliver frivilligt registreret, jf. momslovens §§ 51 -51a.

Konsekvensen af, at virksomhederne ikke er registreret efter momsloven er, at virksomheden ikke kan fradrage den indgående moms i sin danske momsangivelse.

Virksomheder, der:

  • ikke er etableret her i landet,
  • ikke er registreringspligtige og
  • hverken valgfrit eller frivilligt registeret her i landet,

kan dog få godtgjort den afgift, som er betalt for varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug, jf. momslovens § 45, stk. 1, i samme omfang, som virksomheder, der er registreret her i landet.

Præciseringens betydning for eksisterende momsregistreringer

Da den hidtidige administrative praksis er i strid med gældende ret, har præciseringen tillige betydning for allerede eksisterende registreringsforhold.

Udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde og som led i importørregisteringen efter toldloven er blevet momsregistreret, uden at virksomheden i øvrigt har aktiviteter i Danmark, som medfører at virksomheden er registreringspligtig i henhold til momsloven eller i øvrigt er eller kan blive frivilligt momsregistreret, skal derfor afmeldes fra registrering. Afmeldelse fra registrering skal ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal.

Virkningstidspunkt

Styresignalet træder i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen.

Virksomheder, der har modtaget et bindende svar fra Skatterådet eller SKAT om, at virksomheden som led i importørregistreringen tillige bliver registreret efter momsloven, kan opretholde momsregistreringen i den periode, hvor svaret er bindende for SKAT.

Ophævelse

Styresignalet ophæves 6 måneder efter offentliggørelsen.