Dato for udgivelse
18 Jul 2013 10:20
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af adresse på en virksomhed vedrørende importen til Unionen af citronsysre med oprindelse i Folkerepublikken Kina


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 202/05) offentliggjort i EU-tidende C 202 af 16. juli 2013 ændret adressen på en virksomhed vedrørende importen af citronsyre  med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår ændring af adressen for virksomheden henvises til teksten i meddelelse (2013/C 202/05)