Dato for udgivelse
02 Jul 2013 09:49
SKM-nummer
SKM2013.454.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-018047
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtige forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 henblik at få fjernet den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 2

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit E.1.1

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

Ejendommen som er en blandet bolig- og erhvervsejendom, var ved vurderingerne i 2004 og 2006 bebygget med en bygning med i alt 1.545 etagemeter fordelt med 826 m² beboelse og 719 m² erhverv. Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi:  7.000.000 kr.
Grundværdi: 1.625.300 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 2.873.900 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 53,47 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:
Ejendomsværdi: 7.000.000 kr.
Grundværdi: 1.625.300 kr.

 Dækningsafgiftspligtig værdi: bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal Vægt Areal x vægt Samlet vægtet areal I pct.
Beboelse 826 m² 1,0 826,00 m² 826,00 m² 52,57
Lager 373 m² 0,7 261,10 m²
Butik 346 m² 1,4 484,40 m²
Erhverv i alt 719 m² 745,50 m² 745,50 m² 47,43

 

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:
Ejendomsværdi: 21.300.000 kr.
Grundværdi:  2.400.900 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 10.105.300 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 53,47 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:
Ejendomsværdi: 21.300.000 kr.
Grundværdi:  2.400.900 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal Vægt Areal x vægt Samlet vægtet areal I pct.
Beboelse 826 m² 1,0 826,00 m² 826,00 m² 52,57
Lager 373 m² 0,7 261,10 m²
Butik 346 m² 1,4 484,40 m²
Erhverv i alt 719 m² 745,50 m² 745,50 m² 47,43

Da vurderingsmyndigheden henfører mindre end halvdelen af forskelsværdien til erhvervsdelen, er ejendommen ikke dækningsafgiftspligtig jfr. den kommunale ejendomsskattelov § 23A, stk.1.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 2.873.900 kr. bortfalder

Vurdering pr. 1. oktober 2006

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 10.105.300 kr. bortfalder.

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004 og 2006 henført en for stor del af forskelsværdien til den afgiftspligtige del.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden.