Dato for udgivelse
28 jun 2013 14:56
Til
Brugere af motorregistret
Sagsnummer
13-0043940
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Her kan I blandt andet læse om, at I skal huske at tjekke om brændstofforbruget er registreret korrekt, at udenlandske registreringsattester skal sendes til SKAT og at skat.dk/Motorregistret skifter udseende.


Indholdet i dette nyhedsbrev er:

 • HUSK at tjekke om køretøjets brændstofforbrug er registreret korrekt
 • Registreringsafgift skal beregnes under Beregn registreringsafgift
 • Udenlandske registreringsattester skal sendes til SKAT
 • Destruer plader i Motorregistret
 • skat.dk/Motorregistret skifter udseende

Husk at tjekke om køretøjets brændstofforbrug (km/l) er registreret korrekt - især i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse

Motorregistret beregner i visse tilfælde selv kilometer pr. liter, for eksempel hvis køretøjets brændstofforbrug ikke er registreret i Motorregistret. I dette tilfælde bliver brændstofforbruget beregnet ud fra køretøjets egenvægt.

For visse køretøjer under 2500 kg. er der ikke tilstrækkeligt grundlag til beregningen, og det er derfor vigtigt at I kontrollerer, om det tal, som bliver vist som km/l er rigtigt. Det er især vigtigt i forbindelse med, at I anmoder om en værdifastsættelse.

Selvom det er et tal, der bliver beregnet af systemet,  er det stadig jeres ansvar, at tallet er rigtigt. I skal derfor rette tallet, hvis det er forkert.

Sådan retter I tallet
Når I har fremsøgt køretøjet under Anmod om eksportgodtgørelse eller Fastsæt registreringsafgift, får I vist et billede der hedder Tilføj køretøjsinformation, som er en oversigt over de oplysninger, der mangler i systemet og - i dette tilfælde - oplysning om et beregnet tal, som I skal tage stilling til om er korrekt.

I skal blot skrive det rigtige tal i feltet og udfylde eventuelt andre manglende oplysninger og trykke på Gå videre.

Regulering af køretøjer på lukkede månedsangivelser
Hvis I ved, at I har registreret køretøjer, hvor der er beregnet for stort eller for lille tillæg / fradrag, skal I sende en liste over de køretøjer, det drejer sig om med oplysning om køretøjernes seneste registreringsnummer til motorcenter@skat.dk.

I emnefeltet skal stå Ændring af km/l.

Herefter vil SKAT sørge for, at genoptage den beregnede registreringsafgift for køretøjerne og sørge for, at de bliver registreret korrekt i Motorregistret.

Når rettelsen er gennemført, får I besked om reguleringens størrelse fra SKAT.

Registreringsafgift skal beregnes under Beregn registreringsafgift

Hvis I vil se, hvad godtgørelsen bliver for et køretøj, inden I beslutter, om I vil gennemføre eksporten, skal I bruge fanen Beregn registreringsafgift og ikke Anmod om eksportgodtgørelse (menupunkt for selvanmeldere).

Det skaber problemer i systemet, når I beregner registreringsafgiften under Anmod om eksportgodtgørelse og "bakker ud".

Udenlandske registreringsattester skal sendes til SKAT

SKAT er forpligtet til at underrette den kompetente registreringsmyndighed i det land, som har udstedt registreringsattesten, når et udenlandsk køretøj registreres her i landet - uanset om kunden afleverer de udenlandske nummerplader samtidig med registreringen eller ej.

Hvis jeres virksomhed registrerer køretøjer, der senest har været registreret i udlandet, og derfor modtager udenlandske registreringsattester, er det derfor vigtigt, at I sender disse attester til SKAT umiddelbart efter registreringen, sammen med oplysning om det registreringsnummer køretøjet har fået tildelt og registreringsdatoen. Adressen er:

Motorcenter Aalborg
Motorekspeditionen
Lyngvej 2
9000 Aalborg

Senest 2 måneder efter registreringen sender SKAT et brev til den udenlandske myndighed, hvor det bliver oplyst, at køretøjet er registreret i Danmark.

Destruer pladerne i Motorregistret

Funktionen "Destruer plader" i Motorregistret blev tilgængelig for pladeoperatører med Release 2.3 - se eventuelt dette nyhedsbrev.

Vi skal minde om, at det betyder, at pladeoperatører skal destruere afmeldte plader både fysisk og via funktionen i Motorregistret. Hvis man glemmer at anvende funktionen, kan det i sidste ende give et uoverskueligt billede af lagerstatus, samt meget lange svartider, når man forsøger at anvende funktionen.

Nummerpladerne bør destrueres med det samme eller i hvert fald én gang dagligt.

Funktionen giver et hurtigt overblik over antallet af plader på lager via "Vis lagerstatus".

Det skal bemærkes, at beskadigede plader fortsat skal overflyttes til SKAT, for at blive destrueret.

skat.dk/Motorregistret skifter udseende pr. 1. juli 2013

Motorregistrets side på skat.dk bliver opdateret den 1. juli 2013. Formålet med den nye side er at gøre det lettere finde den information, I søger.

Seks overordnede emner
Skat.dk/motorregistret er blevet opdelt i seks overordnede emner:

 • Adgang til Motorregistret
 • Sådan bruger du Motorregistret
 • Driftsmeddelelser
 • Fejl i Motorregistre - sådan kommunikerer du med SKAT
 • Nyhedsbreve
 • E-læring (video)
 • Vejledninger

Flere af emnerne er opdelt i en række underemner. Blandt andet indeholder Adgang til Motorregistret nu en beskrivelse af, hvem der kan søge om adgang, og hvad de kan få adgang til i Motorregistret. En række klik-vejledninger under Sådan bruger du Motorregistret skulle gerne betyde, at I som brugere kan bruge systemet funktioner bedre og mere korrekt.