Dato for udgivelse
20 Jun 2013 08:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Sep 2011 08:00
SKM-nummer
SKM2013.424.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-920-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Brobizz, ægteskab, Sverige, bopæl, færdselsloven, kørekort
Resumé

T havde anvendt sin svensk indregistrerede bil til kørsel i Danmark, selvom bilen var afgiftspligtig i Danmark, som følge af at T reelt havde bopæl i Danmark. T unddrog herved for 354.202 kr. i registreringsafgift.

T forklarede at hans BroBizz havde været i uorden, hvorfor han havde lånt sin fars og søsters BroBizz. Han var flyttet til Sverige, fordi det var billigere dér, og fordi han skulle giftes. Han arbejdede i Danmark og overnattede af og til hos forældrene i Danmark, men hans ting var i Sverige.

Byretten fandt T skyldig i forsæt. Den fandt det godtgjort, at T opholdt sig knap 80 % af tiden i Danmark. T havde reelt bopæl i Danmark. Der blev herved lagt vægt på de fremlagte udskrifter af T´s brobiz og de parkeringsbøder T havde modtaget i den omhandlede periode. T idømtes fængsel i 7 måneder og en bøde på 177.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte frihedsstraffen til fængsel i 6 måneder.

Reference(r)

Straffeloven § 277
Retsplejeloven § 750
Registreringsafgiftsloven § 27
Færdselsloven § 118
Færdselsloven § 117a
Straffeloven § 89

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 19. september 2011, 12. afdeling, nr. S-920-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Sysette Vinding Kruse, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Gitte Rubæk Pedersen, Michael Kistrup og Søren Schou Frandsen (kst.) med domsmænd

...................................................

Byrettens dom af 15. november 2010, nr. SS 4-28633/2009                            

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 8. december 2009 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 9. juni 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

ved i perioden fra den 12. oktober 2007 til den 15. marts 2009 med forsæt til unddragelse af betaling af registreringsafgift at have anvendt sin svensk indregistrerede bil af mærket Mercedes Benz, reg.nr. ... til kørsel i ...1 området i Danmark, uagtet bilen var afgiftspligtig i Danmark, som følge af at tiltalte reelt havde bopæl her, hvorved han unddrog den danske stat registreringsafgift på 354.202 kr.

2.           

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2. jf. stk. 1,

ved den 29. november 2008 kl. 19.55 at have ført førnævnte Mercedes-Benz personbil med reg.nr. x i ...1, selv om han var frakendt førerretten.

3.              

færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1,

ved den 16. januar 2009 kl. 19.48 at have ført førnævnte Mercedes-Benz personbil med reg.nr. x i ...1, med mindst 64 km/t, selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t.

4.              

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2. jf. stk. 1,

ved den 16. januar 2009 kl. 19.48 som i forhold 3 beskrevet, at have ført førnævnte Mercedes-Benz personbil med reg.nr. x i ...1, selv om han var frakendt førerretten.

5.           

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2. jf. stk. 1,

ved den 5. marts 2009 kl. 21.05, at have ført førnævnte Mercedes-Benz personbil med reg.nr. x, i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

6.              

færdselslovens § 118, stk. 1. jf. § 4. stk. 1,

ved den 19. juni 2009 kl. 09.20 at have ført svensk registreret personbil med reg.nr. y ad ... mod vest 285 meter før 70,8 km mærket med en hastighed på ikke under 122 km/t, selvom det ved færdselstavler er angivet, at hastigheden ikke må overskride 90 km/t.

7.              

færdselslovens § 117a, stk. 1 nr. 1 og 2, jf. stk. 1,

ved den 19. juni 2009 kl. 9.20 som i forhold 6 beskrevet at have ført førnævnte svensk registreret personbil med reg.nr. y ad ... vest 285 meter før 70,8 km mærket, selvom han var frakendt førerretten.

8.              

færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1,

ved den 12. juli 2009 kl. 22.25 at have ført førnævnte svensk registreret personbil med reg.nr. y i ...1, med mindst 63 km/t, selvom hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t.

9.              

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1,

ved den 12. juli 2009 kl. 22.25 som i forhold 8 beskrevet, at have ført førnævnte svensk registreret personbil med reg.nr. y i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

10.         

færdselslovens § 118, stk. 1. jf. § 42, stk. 1, nr. 1,

ved den 31. august 2009 kl. 10.38 at have ført førnævnte svensk registreret personbil med reg.nr. y i ...1 med mindst 60 km/t, selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km./t.

11.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1.,

ved den 31. august 2009 kl. 10.38 som i forhold 10 beskrevet at have ført svensk personbil med reg.nr. y i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

12.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1,

ved den 17. januar 2010 kl. 23.15 at have ført førnævnte svensk indregistreret personbil med reg.nr. y i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

13.

ulovlig omgang med hittegods efter straffelovens § 277,

ved forud for den 27. januar 2010 kl. 21.55 på ukendt sted at have tilegnet sig svensk nummerplade med reg.nr. z, som ikke var i nogens varetægt.

14.         

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1,

ved den 27. januar 2010 kl. 21.55 at have ført en personbil af mærket Golf i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

15.              

færdselslovens § 118, stk. 1. jf. § 72, stk. 1,

ved den 27. januar 2010 kl. 21.55 at have ført den i forhold 14 nævnte personbil af mærket Golf i ...1, uden nummerplade.

16.         

færdselslovens § 117a, stk. 2. nr. 1 og 2. jf. stk. 1,

ved den 3. februar 2010 kl. 10.40 at have ført den førnævnte svensk registreret personbil med reg.nr. y i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

17.         

færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 80, stk. 1,

ved den 3. februar 2010 kl. 13.40 at have ført førnævnte svensk registreret personbil y i ...1, uden at anvende sikkerhedssele.

18.              

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1

ved den 7. februar 2010 kl. 1.49 til kl. 1.50 at have ført førnævnte svensk registreret personbil med reg.nr. y i ...1, selv om var frakendt førerretten.

19.         

færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 55a, stk. 1,

ved den 16. marts 2010 kl. 10.05 at have ført førnævnte svensk registrere personbil med reg.nr. y i ...1, samtidig med at han benyttede håndholdt mobiltelefon.

20.         

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1,

ved den 16. marts 2010 kl. 10.05 som i forhold 19 beskrevet, at have ført førnævnte svensk registreret personbil reg.nr. y i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

21.              

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1,

ved den 24. marts 2010 kl. 10.15 at have ført førnævnte svensk registreret personbil reg.nr. y i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

22.              

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2,

ved den 29. april 2010 kl. 15.12 at have ført svensk registreret personbil reg.nr. y i ...1, selv om han var frakendt førerretten.

23.         

retsplejelovens § 750,

ved den 27. august 2010 kl. 22.05 i ...1, at have undladt at oplyse sit navn og fødedato, idet han oplyste at hedde NM, cpr.nr. ....

24.         

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2,

ved den 27. august 2010 kl. 22.05 at have ført varebil, reg. nr. æ i ...1, selv om han var frakendt førerretten.

25.

færdselslovens § 117 a, stk. 2, nr. 2,

ved den 2. juli 2010 kl. 23.49, at have ført en varebil af mærket Toyota, reg.nr. ø i ...1, selvom han var frakendt førerretten.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1, og erkendt sig skyldig i forhold 2-25.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Ad forhold 1

Tiltalte forklarede, at han i 2006 flyttede til Sverige, hvor han boede hos en kammerat indtil, han ca. 1 ½ år efter købte en lejlighed i .... Han flyttede sine ting ind i lejligheden, men brugte nogle måneder på at sætte den i stand. Om sommeren 2009 blev han gift, og tre uger senere blev han skilt.

I den omhandlede periode arbejdede han hver dag i sin søsters sandwichbar, som han siden overtog. Forretningen ligger i ...2 i Danmark. På et tidspunkt tog han et svensk kørekort, men det blev i sommeren 2009 inddraget, idet han blev dømt for spirituskørsel. I den følgende tid kørte han til Danmark med en kammerat.

I december 2008 fik han forbud mod at køre i sin svensk indregistreret Mercedes, fordi den ikke var blevet synet i Sverige. Derefter kørte han ikke i Sverige. I begyndelsen af 2009 var han i Pakistan for at møde sin kommende kone. Han kørte i bilen til Danmark i en periode fra januar til marts. Derefter afsonede han en fængselsstraf på tre måneders fængsel i Horserød eller Helsingør.

Han spiste jævnligt aftensmad hos sine forældre, der bor i ...4 gade.

Foreholdt bilag 4, side 3 har vidnet forklaret, at han den 12. oktober og 5. november spiste på en restaurant. Han besøger af og til sine venner i ...3 gade Hans forældre bor i ...4 gade , og hans forretning ligger i ...5 gade. ...6 gade  og ...7 gade er adresser tæt på hans forældre, hvor han parkerede bilen, når han besøgte dem.

Vidnet, V.1 forklarede, at de i bilag 4 nævnte observationer, der er foretaget af G1 Parkering, har fundet sted i forbindelse med, at tiltalte har fået en parkeringsbøde.

De har endvidere fået en udskrift af tiltaltes BroBizz, som tiltalte forklarede, at han selv benyttede.

De i bilaget anførte sammenhængende datoer er udtryk for, at SKAT har anerkendt, at tiltalte på de pågældende datoer har overnattet i Sverige. Man kan endvidere af udskriften af BroBizzen læse, at han flere gange var frem og tilbage til Sverige på samme dag.

Da SKAT forholdt tiltalte, at udskriften af hans BroBizz dokumenterede, at han kun havde opholdt sig ca. 20 % af tiden i Sverige, havde tiltalte forklaret SKAT, at hans BroBizz ved forskellige lejligheder havde været i uorden, hvorfor han havde lånt sin fars og søsters BroBizz. Udskrifter af disse er medtaget i bilaget. Efter vidnets opfattelse rykker det ikke ved SKATS indstilling, idet disse udskrifter kun dokumenterer, at tiltalte kun få dage yderligere har været i Sverige. Tiltalte havde også forklaret, at han nogle gange havde taget toget eller betalt kontant ved overfarten, men det hørte til undtagelsen.

SKAT har ikke foretaget undersøgelser af lejligheden i Sverige.

Tiltalte forklarer videre [red. SKAT]

Det er dog ikke hans pendleraftale, men det er hans kammerats BroBizzoversigt.

Tiltalte har kørt med sin kammerat, ZJ, hvis efternavn, han ikke kender.

Tiltalte har kørt med ZJ nogle gange.

De fire øresundsbilletter er hans egne.

De vedhæftede kvitteringer for kontant betalinger vedrører hans egne overfarter.

Hans BroBizz er lukket, og billetterne er betalt med hans søsters dankort og hans fars Shell-kort.

Foreholdt at han i denne periode havde en BroBizz, har tiltalte forklaret, at den ikke altid virkede.

Foreholdt udskriften er dateret 09. september 2010, og at det er side 2, har tiltalte forklaret, at hans kammerat ikke ville give ham side 1, hvor navn med videre vedrørende BroBizzejeren er anført. Han har højst kørt med ham 20 gange.

Han har kørt efter han fik sit kørselsforbud i Sverige, det tog lidt tid inden afgørelsen trådte i kraft. Tiltalte retter nu sin forklaring, og tilføjer, at da han fik kørselsforbud, fik han det ikke at vide, så han fortsatte med at køre.

Han afsonede sin fængselsstraf efter, at bilen var blevet beslaglagt.

Han har ikke tidligere overladt passageoversigten til SKAT, fordi han ikke regnede med, at den kunne bruges til noget.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans lejlighed i Sverige er solgt på tvangsauktion. Han arbejder i en sandwichvirksomhed, der tilhører familien.

ad forhold 2

Han kørte den pågældende dag, men han troede, at hans svenske kørekort var gyldigt i Danmark, og det blev også anerkendt af de to betjente.

ad forhold 3-4

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han var på vej ud for at handle.

ad forhold 5

Tiltalte erkendte sig skyldig.

ad forhold 6-7

Tiltalte erkendte sig skyldig, han var på vej for at arbejde i Danmark

ad forhold 8-9

Tiltalte erkendte sig skyldig.

ad forhold 10-11

Tiltalte erkendte sig skyldig, han blev taget af den automatiske trafikkontrol

ad forhold 12

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at det egentlig var hans kammerat, der skulle have kørt bilen.

ad forhold 13-15

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han var på vej fra arbejde.

ad forhold 16-17

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han var på vej til værkstedet.

ad forhold 18

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han var ude at køre med en anden.

ad forhold 19-20

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at det er rigtigt, at han talte i mobiltelefon.

ad forhold 21

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han var på vej til værkstedet.

ad forhold 22

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han var på vej til sandwichbaren.

ad forhold 23 og 24.

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han på det tidspunkt var eftersøgt af fogedretten.

ad forhold 25

Tiltalte erkendte sig skyldig.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Som vidne fremstod V.1, der foreholdt passageoversigten behørigt formanet forklarede, at han sammenholdt oversigten med den tidligere fremlagte BroBizzoversigt, og konstaterede, at der er mange overlap, og at de to BroBizzaftaler, ikke kan være brugt af den samme mand.

Foreholdt de fremlagte billetter, har vidnet forklaret, at bane 1-13 er mod Danmark og bane 21-31 er mod Sverige. Vidnet har tilføjet, at de overnatninger, de hidtil har lagt til grund, foregik i samme periode som den billetterne vedrører.

Vidnet bemærkede endvidere, at tiltalte den 25. august kørte til Sverige i følge billetten kl. 23.03, og i følge udskriften fra hans BroBizz skulle han samme dag være kørt til Sverige kl. 22.45

Den 7. august gør det samme sig gældende.

I forbindelse med sagsbehandlingen nævnte tiltalte, at han nogle gange betalte kontant. Vidnet bemærkede, at de bad om kvitteringen den gang, og det er ejendommeligt, at de nu kan fremkomme 2 år senere.

Foreholdt bilag 4 side 5 f, hvoraf det fremgår, at tiltalte også brugte sin fars taxa-BroBizz, har vidnet forklaret, at man tydeligt kunne se, hvornår det var ham, der benyttede BroBizzen, idet der så var en overnatning imellem overfarterne. Det tog de højde for i afgørelsen fra SKAT.

Vidnet vedstod sin forklaring, som gengivet i retsbogen for den 9. september 2010.

..."

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans lejlighed i Sverige er solgt på tvangsauktion. Han arbejder i en sandwichvirksomhed, der tilhører familien.

Tiltalte er tidligere straffet, senest

ved

Byrettens dom af 19. maj 2005 efter færdselslovens § 117, stk. 3, jf. § 53, stk. 3, med en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i 30 timer og bøde på 17.000 kr. samt en frakendelse af førerretten fra 2. juni 2005 og til 1. juni 2010.

  

ved

Byrettens dom af 3. oktober 2006 efter straffelovens § 164, stk. 1, færdselslovens § 117a, til dels jf. § 117, stk. 6, jf. § 117, jf. § 53, stk. 1 og våbenloven. Straffen er en fællesstraf m.h.t. den betingede dom af 19. maj 2005.

  

ved

Byrettens dom af 15. september 2008 efter våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1 og færdselsloven § 117a, stk. 2, nr. 2, § 118, jf. § 4, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1 m.fl. med fængsel i 70 dage, en bøde på 5.000 kr. og frakendelse af førerretten i 6 måneder fra den 19. maj 2010 til den 18. november 2010. Prøveløsladt den 26. maj 2009 med en reststraf på 9 dage.

  

ved

Politiets bødeforlæg af 10. februar 2009 med en bøde på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1

Ved den foretagne bevisførelse finder retten det godtgjort, at tiltalte i den omhandlede periode reelt havde bopæl i Danmark.

Retten har ved vurderingen heraf lagt vægt på den afgivne vidneforklaring, de fremlagte udskrifter af tiltaltes BroBizz, og de parkeringsbøder tiltalte har modtaget i den omhandlede periode og fundet det godtgjort, at tiltalte i perioden opholdt sig knap 80 % af tiden i Danmark.

Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 2 - 25

Ved den af tiltalte afgivne forklaring sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 7 måneder og en bøde på 177.000 kr. forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 277, retsplejelovens § 750, registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, jf. § 42, stk. 1 nr. 1, jf. § 55a, stk. 1, jf. §7 2, stk. 1, jf. § 80, stk. 1, § 117a, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1 alt til dels jf. straffelovens § 89.

Straffen omfatter også reststraffen på 9 dage ved prøveløsladelsen den 26. maj 2009, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 7 måneder og en bøde på 177.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 19.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Hans Henrik Haume.

......................................

Østre Landsrets dom af 19. september 2011, 12. afdeling, nr. S-920-11

Byrettens dom af 15. november 2010 (SS 4-28633/2009) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har efter sin endelige påstand påstået stadfæstelse.

Berigtigelse af tiltale

Under hovedforhandlingen har anklagemyndigheden med forsvarerens indforståelse berigtiget tiltalens forhold 1 således, at datoen "den 15. marts 2009" erstattes af datoen "den 5. marts 2009".

Sagens supplerende oplysninger

Der er til brug for ankesagens behandling udarbejdet en personundersøgelse af 14. september 2011 i medfør af retsplejelovens § 808, hvoraf bl.a. fremgår, at tiltalte findes egnet til at modtage en dom betinget på vilkår om samfundstjeneste.

For landsretten er fremlagt de BroBizz-opgørelser, der indgik i SKATs afgørelse af 18. august 2009.

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke har Dankort, som er nødvendigt for at have en BroBizz. Han har derfor benyttet sin søsters Dankort til sin BroBizz. Det er rigtigt, at han tog kørekort i Sverige, efter at han udrejste fra Danmark. Han fortsatte med at køre i Danmark, efter at han blev stoppet første gang i Danmark. Han ønskede sig en fed bil og købte en sådan. Det er rigtigt, at han sparede en del penge herved i forhold til en tilsvarende bil købt i Danmark.

Det tog nogen tid, før han afleverede yderligere materiale til SKAT, fordi han ikke kunne få fat i sin kammerat. Kammeraten bor i Sverige og var bange for at få problemer. Hvis den ene BroBizz ikke virkede, benyttede tiltalte sin fars BroBizz eller rejste med toget. Tiltalte arbejder til sent om aftenen. Han havde derfor egentlig ikke tid til at bo i Sverige. Han kontaktede ikke SKAT vedrørende spørgsmål om registrering af bilen. Tiltalte mener ikke, at der er overlappende brug af tiltaltes BroBizz, faderens BroBizz og hans vens BroBizz. Han har forsøgt at få udleveret overvågningsbilleder fra øresundsforbindelsen, men uden held.

Han flyttede til Sverige, fordi det var billigere der, og fordi han skulle giftes. Da hans søster blev skilt, flyttede hun ind hos forældrene, og tiltalte flyttede til Sverige. Han overnattede af og til hos forældrene, men hans ting var i Sverige.

Foreholdt, at hans BroBizz viser, at han er kørt til Sverige den 7. august 2008, og at tiltalte har forevist en overfartskvittering af samme dato, forklarede tiltalte, at kvitteringen vedrører hans kæreste.

Foreholdt, at det samme gør sig gældende den 25. august 2008, forklarede tiltalte, at kvitteringen fra denne dato også stammer fra hans kæreste. Han har ikke gennemgået det materiale, som han gav til SKAT, så nøje.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret bl.a., at hans sandwichbar er nystartet, Hvis han ikke er i sandwichbaren, frygter han, at den må lukke. Han færdes ikke længere i et kriminelt miljø.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte ved sagens start fremkom med egen BroBizz, der var oprettet på hans søsters kreditkort. Efter SKATs forslag til afgørelse, hvor SKAT lagde tiltaltes BroBizz-oplysninger til grund, kom tiltalte med oplysninger om sin brug af faderens BroBizz, og oplysninger herfra indarbejdede SKAT derpå i sin indstilling til afgørelse. Først ved byrettens behandling kom tiltalte med oplysninger om sin brug af en kammerats BroBizz, ligesom han kom med billetter fra Øresundsforbindelsen. Tiltalte sagde indledningsvis, at han hovedsageligt kørte til og fra Sverige i bil, og at han enkelte gange tog toget.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det af de grunde, der er anført i dommen, bevist, at tiltalte i den i tiltalen anførte periode reelt havde bopæl i Danmark. Når henses til tiltaltes brug af den i tiltalen omhandlede bil og til, at tiltalte var bekendt med, at han ved erhvervelse af bilen i Sverige sparede penge i forhold til et tilsvarende bilkøb i Danmark, finder landsretten det tillige godtgjort, at tiltalte har haft forsæt til at unddrage statskassen registreringsafgift.

Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte er fundet skyldig i tiltalens forhold 1.

Frihedsstraffen nedsættes til fængsel i 6 måneder, hvorved bemærkes, at den reststraf, der omfattes heraf, er 9 dage. Bødestraffen findes passende udmålt.

Der findes ikke grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget, heller ikke på vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen med den ændring, at straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at frihedsstraffen nedsættes til fængsel i 6 måneder.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.