Dato for udgivelse
26 Jun 2013 14:14
Til
Alle som arbejder i og med Motorregistret
Sagsnummer
13-0043940
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Her kan du læse om indholdet i Release 2.4.2, som bliver lagt i produktion i Motorregistret den 26 juni 2013.


Release 2.4.2 til Motorregistret bliver lagt i produktion onsdag aften den 26. juni 2013 - dvs. er i produktion om morgenen den 27. juni 2013.

Indholdet i Releasen er:

 • Den almindelige handelspris for nye køretøjer vises
 • Regler for indkaldelse af veterankøretøjer justeres
 • Diverse rettelser til regnemaskinen
 • Afmeldte leasingkøretøjer, hvor leasingaftale er udløbet kan afgiftsberigtiges og registreres uden om SKAT
 • Der oprettes ikke automatisk pladeinddragelse ved manglende afhentning af erstatningsplade Den nyeste værdiansættelse vises ved fremsøgning
 • Den nyeste værdiansættelse vises ved fremsøgning
 • Ændring af registreringsgrundlagets gyldighed
 • Registreringsnummer for fast tilkoblet kombination på registreringsattesten

Den almindelige handelspris for nye køretøjer vises

Som følge af vedtagelsen af L94 skal det være muligt for alle borgere og virksomheder, at se "den almindelige handelspris" for nye køretøjer, ligesom man allerede kan for brugte. Ændringen opfylder dermed L94 fra marts 2012, som vedtaget maj 2012.

Køretøjer fremsøges i Motorregistret ved hjælp af drop-down menuer, på samme måde, som man i dag kan finde værdifastsættelser på brugte køretøjer. Søgningen vil vise alle værdifastsættelser for mærke/model/variant/etc. som er fastsat af forhandlere eller leasingselskaber inden for de sidste 6 måneder (12 måneder for brugte køretøjer).

Der vises ikke oplysninger som kan identificere det enkelte køretøj (f.eks. stelnummer) og der vises ikke værdifastsættelser, hvis søgningen kun returnerer et enkelt køretøj. Alle roller kan anvende menupunktet, ligesom det kan tilgås uden log-in (dvs. anonymt). Resultatet af søgningen vises på lister i Motorregistret og søgeresultaterne kan eksporteres til Excel ved tryk på knappen "eksport"

Regler for indkaldelse af veterankøretøjer justeres

Synsindkaldelser for køretøjer mellem 35 og 40 år var ikke korrekte. Fejlen bliver nu rettet, så indkaldelsen følger Trafikstyrelsens regelsæt. Når et køretøj tildeles tilladelse Veterankørsel bliver næste syn (dvs. registreringsgrundlag.periodisksyngyldigtil) sat til et tidspunkt som beregnes således:

 • Hvis godkendelsesdato for seneste syn ligger før 1. registreringsdato + 35 år skal næste periodiske syn foretages på 1. reg. dato + 40 år
 • Hvis godkendelsesdato for seneste syn ligger på eller efter 1. registreringsdato + 35 år skal næste periodiske syn foretages 8 år efter seneste godkendelses dato.

Diverse rettelser til regnemaskinen

Efter release 2.4 opstod nogle fejl i regnemaskinen. Disse rettes nu og det drejer sig om følgende:

 • Grænse for afgiftsberigtigelse som "nyt" køretøj bliver ændret til 2.000 km eller 4 år
 • Anmeldelsesårsag "ombygget med ID-tab" udgår
 • Oplysninger om værdifastsættelser kan ikke rettes i fanen "Gennemfør eksport"
 • Ved "Regulering af registreringsafgift" efter at en eksport er gennemført, tages der nu også hensyn til loft for eksportgodtgørelse.

Afmeldte leasingkøretøjer, hvor leasingaftale er udløbet kan afgiftsberigtiges og registreres uden om SKAT

Afmeldte køretøjer, hvor leasingaftalen er udløbet, kan nu afgiftsberigtiges og registreres uden køretøjet skal omkring SKAT.

Rettelsen fjerner leasingklausulen fra køretøjet, når kontrakten udløber. Det betyder, at køretøjet kommer til at fremstå som et "almindeligt - ikke afgiftsberigtiget" køretøj.

BEMÆRK: hvis et køretøj med udløbet leasingaftale bliver værdifastsat, får sat en klausul, bliver indregistreret eller lign., vil det ikke længere være muligt at forlænge den leasingaftale som tidligere var tilknyttet køretøjet. 

Der oprettes ikke automatisk pladeinddragelse ved manglende afhentning af erstatningsplade

Der bliver ikke længere automatisk oprettet en pladeinddragelse til Politiet, når en erstatningsplade ikke er afhentet inden for 30 dage.

Motorregistret sender en rykker til kunden, når de 30 dage er gået, efter pladen er kommet på lager i Motorcentret. Afhentes erstatningspladen ikke inden for 3 måneder, vil den blive destrueret.

Bemærk at det jf. Registreringsbekendtgørelsen ikke er muligt at bestilles en ny erstatningsplade inden for 2 år fra bestilling af sidste erstatningsplade.

Den nyeste værdiansættelse vises ved fremsøgning

Det altid vil være den nyeste værdifastsættelse som vises først, hvis et køretøj har mere end en værdifastsættelse. Værdifastsættelserne vises i "Køretøjsdetaljer" - "Vis køretøj".

Ændring af registreringsgrundlagets gyldighed

Hvis registreringsgrundlaget er et syn, har grundlaget en gyldighed på 12 måneder fra synsdatoen. Er grundlaget en Typeattest eller CoC dokument udløber registreringsgrundlagets gyldighed ikke. Ændringen fjerner det udløb der var sat på køretøjer oprettet via Typeattest eller CoC. Køretøjer kan fremover fremsøges, også selv om registreringsgrundlagets gyldighed er udløbet. Fremsøgningen kan for eksempel ske ifm. Bestilling af løse prøvemærker eller ved syn.

BEMÆRK at importørerklæringen fortsat har en gyldighed på maksimalt 12 måneder, inden den skal fornys.

Registreringsnummer for fast tilkoblet kombination på registreringsattesten

Hvis det ikke er muligt at identificere et fast tilkoblet registreringsnummer, vil informationen ikke fremgå af registreringsattesten, men flowet vil fortsætte. Gælder f.eks. fast tilkoblinger for MC, som har fejlet hidtil. Rettelsen er gennemført i Motorregistret, men der udestår rettelser i print af registreringsattesterne, hvorfor rettelsen ikke slår igennem med det samme.