Dato for udgivelse
04 sep 2013 12:49
Til
Udlejere og lejere i udlejningsejendomme med vedvarende energianlæg
Sagsnummer
13-0201509
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 28. juni 2013 vedtaget Lov nr. 901 af 04/07/2013, hvorved der bl.a. sker ændring i nettoafregningsordningen for solceller, vindmøller m.m. Loven træder i kraft pr. 1. august 2013.

Med lovændringen får lejere i udlejningsejendomme mulighed for at få nettoafregning på timebasis, når anlægget er placeret i forbindelse med udlejningsejendomme, og den udlejede ejendom ejers af elproducenten.


Folketinget har den 28. juni 2013 vedtaget Lov nr. 901 af 04/07/2013, som bl.a. omfatter en ændring af lov om afgift af elektricitet.

Ændringen handler om elafgift af vedvarende energianlæg og giver lejere i udlejningsejendomme mulighed for nettoafregning på timebasis, når anlægget er placeret i forbindelse med udlejningsejendomme, og den udlejede ejendom ejers af elproducenten.

Loven træder i kraft pr. 1. august 2013.

Har du brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 11 18 18. For anden information om solcelleordningen henvises til SKATs juridiske vejledning, afsnit E.A.4.3.4.

Der skal søges om nettoafregning hos Energinet.dk, hvor du også kan læse mere om ordningen.