Dato for udgivelse
13. juni 2013
Resumé

Der er stadig problemer med udenlandske virksomheder, der overtræder reglerne på det danske arbejdsmarked. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet onsdag gennemførte årets fjerde fælles aktion mod social dumping.


Endnu engang viste samarbejdet mellem de tre myndigheder at bære frugt, fordi det gør myndighedernes net mere fintmasket, når social dumping skal afsløres. På aktionen kontrollerede Arbejdstilsynet arbejdsmiljøforhold og anmeldelse til RUT, SKAT kiggede på moms- og skatteforhold, og politiet kontrollerede arbejds- og opholdstilladelser.

Resultaterne af den landsdækkende aktion

Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 82 kontrolbesøg og gav i alt 63 reaktioner. Af disse var 53 for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet forventer dertil at afgive 10 indstillinger til politiet for overtrædelse af anmeldepligten til RUT.

- Sommer er højsæson i byggeriet og inden for det grønne område, og aktionen viste, at der fortsat er alvorlige problemer med sikkerheden. Samtidig så vi på aktionen, at omkring hver sjette udenlandske virksomhed ikke var registreret korrekt. Det bekræfter desværre det billede, vi oplever i vores daglige arbejde, hvor vi jævnligt ser, at udenlandske virksomheder ikke oplyser myndighederne om, at de arbejder i Danmark, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Karsten Bach Christensen.

SKATs observationer og resultater fra gårsdagens aktion viser, at der denne gang har været ekstraordinært mange af de besøgte virksomheder, der skal undersøges nærmere for mulig overtrædelse af lovgivningen på skatte- og afgiftsområdet. Umiddelbart skal der gennemgås forhold om mulige lovovertrædelser i 73 tilfælde. Forholdene omhandler de kendte problemstillinger som eksempelvis arbejdsudleje og sondringen mellem, om man driver selvstændig virksomhed eller er lønmodtager.

Endvidere konstaterede SKAT ved besøgene, at der var mange skiltningsfejl ved byggepladserne. Disse forhold vil også blive undersøgt nærmere.

SKAT besøgte og kontrollerede i alt 113 virksomheder.

- Indsatsen, som vi foretager i fællesskab med Arbejdstilsynet og politiet, viser sig endnu engang at være nyttig og værdifuld, da der desværre fortsat er noget at komme efter på mange områder, udtaler underdirektør i SKAT, Lars Jepsen.

I forbindelse med aktionen har politiet sigtet fem udlændinge for ikke at være i besiddelse af fornødne identitetsdokumenter.

Aktionen var den fjerde af årets otte landsdækkende aktioner mod social dumping. Dertil følger 24 regionale aktioner. Indsatsen mod social dumping er en del af udmøntningen af regeringens aftale med Enhedslisten om at styrke indsatsen mod social dumping.

Yderligere oplysninger:
SKAT: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00
Arbejdstilsynet: Pressechef Jesper Tidemann, telefon 72 20 93 94
Politiet: Kommunikationsrådgiver Carsten Andersen, telefon 25 10 77 24