Efter praksis kan følgende ejendomme forbigås ved vurderingen:

  • Private veje og gader, når arealerne er umatrikulerede og efter servitut eller anden regulering udelukkende er til brug for offentlig færdsel. Det gælder også for små brændstofpumper og- beholdere, der er anbragt på sådanne gader og veje.
  • Mindre bygninger på fremmed grund, hvis deres værdi skønnes at være mindre end 100.000 kr.