Dato for udgivelse
10 Jun 2013 13:44
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og om ændring af forordning (EU) Nr. 182/2013 om registrering af importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 513/2013 offentliggjort i EU-tidende L 152 af 5. juni 2013 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) (toldtariffens pos. ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, 8501 62 00, ex 8501 63 00, 8501 64 00, og 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og om ændring af forordning (EU) Nr. 182/2013 om registrering af importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 513/2013.

Forordningen trådte i kraft den 6. juni 2013.