Dato for udgivelse
31 May 2013 13:13
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-188530
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen til Unionen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 153/03) offentliggjort i EU-tidende C 153 af 31. maj 2013 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af melamin (toldtariffens pos. 2933 61 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på virksomheden henvises til teksten i meddelelse (2013/C 153/03).