Dato for udgivelse
30 May 2013 12:04
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Ændring af afgørelse 2000/745/EF om godtagelse at tilsagn afgivet i forbindelse med antidumping- og antisubsidieproceduren vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Indien, Indonesien, Malaysia, Republikken Korea, Taiwan og Thailand.


Kommissionen har ved afgørelse (2013/223/EU) offentliggjort i EU-tidende L 135 af 22. maj 2013 ændret afgørelse 2000/745/EF om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumping- og antisubsidieproceduren vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET) (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i Indien (IN), Indonesien (ID), Malaysia (MY), Republikken Korea (KR), Taiwan (TW) og Thailand (TH).

For så vidt angår ændring af afgørelse henvises til teksten i afgørelse (2013/223/EU).

Afgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013.