Dato for udgivelse
24 May 2013 14:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 597/2009.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 461/2013 indført en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 597/2009.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i forordning (EU) nr. 461/2013.

Forordningen træder i kraft den 24. maj 2013.