Dato for udgivelse
21 maj 2013 13:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 mar 2013 13:07
SKM-nummer
SKM2013.305.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-3001-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, motorcykel, centrum, livsinteresser, Harley Davidson
Resumé

T havde i perioden 1. juli 2010 til 13. september 2011 anvendt en svensk registreret Harley Davidson til kørsel i København uden at afgiftsberigtige den i Danmark. Han havde derved unddraget for 124.440 kr. i registreringsafgift. T var formand for en ...sport klub i Danmark og var i klubben dagligt; modtog i perioden pension fra Danmark og størstedelen af hans familie boede i Danmark; havde ikke skiftet til svensk læge og undlod af praktiske grunde at skifte til en svensk bank. En række personlige effekter var fundet på ekskærestens adresse i København.

T forklarede at han levede et "nomadeliv" og i den pågældende periode havde boet i Sverige hos sin søn og senere sin daværende kæreste. Han overnattede 18-20 dage på en måned hos sønnen.

Byretten fandt T skyldig i forsæt. T var i hvert fald bruger af motorcyklen og efter en samlet vurdering havde T opgivet sin bopæl i Sverige og Danmark var centrum for T´s livsinteresser i hvert fald i perioden fra maj 2011 til den 13. september 2011 og dette måtte have stået T klart. T idømtes fængsel i 20 dage og en tillægsbøde på 62.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 26. februar 2013, 9. afdeling nr. S-3001-12

Sagens parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Torben Brinch Bagge, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Anne Thalbitzer, Michael Dorn og Søren Stig Andersen (kst.) med domsmænd

.....................................

Byrettens dom af 11. september 2012, SS 3-12430/2012

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 7. maj 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3,

ved i perioden den 1. juli 2010 til den 13. september 2011 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have anvendt en svensk registreret personmotorcykel af mærket Harley Davidson, som ikke var afgiftsberigtiget i Danmark, til kørsel i København, som var centrum for hans livsinteresser, hvorved den danske stat er unddraget afgift på 124.440 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på 62.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.1, V.2, V.3 og V.4.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han nu bor i en lejlighed i ...1 i København.

Det er hans søsters lejlighed. Før han flyttede til København, havde han boet ca. 3 år sammen med sin søn CA i ...2 i Sverige. Inden han flyttede hen til sin søn, boede han sammen med sin kæreste V.2 i Sverige. De er ikke kærester længere, men de er gode venner. Da V.2 var flyttet fra Sverige, ville tiltalte gerne blive boende i Sverige, idet lejligheder der er billigere end i Danmark. Han talte derfor med sin søn, om at han kunne bo hos ham, indtil han fandt noget andet. Han flyttede til Danmark igen i november 2011, idet hans søn - efter episoden med beslaglæggelsen af motorcyklen - ikke ville have ham boende på grund problemerne med SKAT og politi. Sønnens lejlighed er ca. 85 kvadratmeter. Tiltalte havde ikke sit eget værelse. Han havde sovet på en sofa i stuen. Der havde været en overdækket altan, hvor han også havde overnattet på en sofa, hvis det var varmt eller sønnen havde gæster. Han havde haft sit tøj og sine personlige papirer og ejendele hos CA. Hvis CA havde en veninde på besøg, boede han hos sin mor i Danmark eller hos venner i Sverige. På et tidspunkt var han kæreste med CAs underbo. Det var et nomadeliv set med hans øjne. Han vil tro, at han overnattede 18 til 20 dage på en måned hos sin søn, men det er svært at sige præcist. Der havde været nogle perioder måske på 3 uger, hvor han var fast i Danmark, fordi hans mor blev indlagt med en blodprop. Det var omkring august-september 2011.

Tiltalte underviste i ...sport i København. Det var meget forskelligt, hvor meget han underviste i ...sport. Han stod for hoveddelen af træningen. Han var formand for klubben. Han underviste blandt andet nogle unge mennesker, der havde haft en lidt hård baggrund. Han havde taget sig lidt af dem og brugt meget tid på at undervise dem. Det var ikke unormalt, at han var i klubben hele dagen. Han havde inden da undersøgt med Kommunen, om det kunne lade sig gøre at arbejde så meget i klubben, idet han boede i Sverige. Ifølge gamle regler kunne det ikke lade sig gøre, men fordi mange danskere var flyttet til Sverige, var reglerne nu lavet om. Han fik lavet et cvr-nr. Han var startet op med klubben omkring den 1. december 2010. Han havde brugt rigtig mange timer i klubben i det første stykke tid, og han var der stort set hver dag. I den periode havde han overnattet i Sverige hos sin søn. Sønnen arbejdede som kok i Danmark, og tiltalte var kørt frem og tilbage med sønnen. ...2 ligger ca. en times kørsel fra København. Hvis der skulle komme håndværkere i klubben tidligt om morgenen, havde han overnattet i klubben. Det var ikke særlig tit, han overnattede der. Han har måske sovet i klubben 3 gange. Tiltalte har også overnattet hos sin mor og sin søster, hvis ikke der var kørelejlighed til Sverige eller i forbindelse med fester. Han ved ikke præcis, hvor mange gange han har overnattet hos sin mor og søster. Tiltalte har 2 voksne børn i Danmark og sønnen i Sverige. Den ene datter har han haft en del kontakt med, men det er ikke sådan, at han har overnattet hos hende. Den anden datter har han ikke haft så meget kontakt med andet end over telefon.

Tiltalte har også et par gange overnattet hos sin ekskæreste V.2, der flyttede til Danmark omkring maj 2010. Tiltalte kom hos V.2, da hun hjalp ham med forskellige ting. Hun har hjulpet ham med flere ting i forbindelse med klubben, og han har også været hos hende for at hente nogle af sine ting. Han havde nogle personlige papirer liggende hos V.2. De var havnet hos hende i forbindelse med flytningen. Han er lidt et rodehoved. Det var ikke meningen, at papirerne skulle blive liggende hos hende. Tiltalte havde ikke tøj hos V.2, men har måske haft et par sko stående. Tiltalte har ikke haft nogen nøgle til V.2s lejlighed. Han kom jævnligt hos hende og fik lov til at låne hendes computer og printer. Inden de blev kærester, havde de været gode venner. Han overnattede sjældent hos V.2, måske et par gange om måneden. Der var altid en grund til, at han overnattede.

Foreholdt ransagningsrapport, bilag 5, side 1, bekræftede tiltalte, at det er hans papirer, der er omtalt.

Foreholdt foto, samme bilag, side 3, forklarede tiltalte, at det ikke er hans papirer og mapper allesammen. Harley Davidson bøgerne havde også V.2s interesse. ...sport bøgerne var hans, som han skulle have taget nogle kopier fra til klubben.

Foreholdt kosterrapport af 15. december 2011, koster 3, lægeattester, forklarede tiltalte, at han havde haft originalen liggende hos V.2, da han skulle have taget en kopi af den. ...3 var den adresse, hans læge kendte til. Han tror, der var 5 kopier. Lægeattesterne lå kun hos V.2, fordi han ikke havde fået dem fjernet.

Forehold koster 5, brev vedrørende parkeringsafgift stilet til tiltalte på V.2s adresse, forklarede tiltalte, at han havde lånt en svensk indregistreret bil af en kammerat i Sverige. Tiltalte fik en p-bøde, som han gjorde indsigelser mod. Han havde fået sendt p-bøden til V.2, fordi han tænkte, at det var det nemmeste.

Foreholdt koster 6, forsikringspapirer vedrørende motorcyklen, forklarede tiltalte, at han havde lånt motorcyklen af V.4, der er en ven. Han kørte rundt med papirerne, hvis han skulle blive standset Det var for at få så få problemer som muligt.

Foreholdt koster 7, brev fra Transportstyrelsen vedrørende bekræftelse på ejerskifte til V.2, forklarede tiltale, at V.2 havde været ejer af motorcykel, som hun havde solgt til V.4. Der havde ligget et papir fra Transportstyrelsen med V.2s navn på. Det var V.2s papir.

Foreholdt koster 9, pas tilhørende tiltalte, forklarede tiltalte, at han havde haft sit pas liggende hos V.2. På et tidspunkt havde han og V.2 været i Sydøsteuropa, hvor V.2 havde holdt hans pas, da han er et rodehoved. Derfor var det endt hos V.2.

Foreholdt koster 10 og 11, sygesikringsbevis, metrokort samt kontokort til

F1-bank, forklarede tiltalte, at det er hans effekter, og at de stammer fra da de boede sammen. Da V.2 flyttede fra Sverige, kan hun ved en fejl have fået pakket nogle af hans ting og papirer ned sammen med hendes egne.

Foreholdt koster 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19, forskellige personlige papirer, har tiltalte forklaret, at han kan have haft sin post med sig fra Sverige. Han har nogle gange taget sin post med sig i bilen og læst den på vej til Danmark. Det har drejet sig om ting, som han skulle gøre noget ved, for eksempel ringe nogen op. V.2 har flere gange sagt til ham, at han skulle fjerne sine ting fra hendes lejlighed.

Foreholdt koster 2, svensk nummerplade nr. ..., forklarede tiltalte, at nummerpladen hører til motorcyklen. I Sverige kan man købe flere nummerplader. Han havde haft en ekstra nummerplade, som var klippet og tilpasset motorcyklen, når den havde en topboks på til bagage. Nummerpladen lå hos V.2, fordi han havde klippet den til i hendes vaskekælder, hvor der lå en pladesaks.

Motorcyklen har tilhørt V.4 siden november 2009. V.4 er tiltaltes meget gode ven, som tiltalte har kendt fra Danmark. I forbindelse med, at V.2 skulle flytte til Danmark, skulle de af med Harley Davidson motorcyklen. V.4 havde altid ønsket sig en Harley Davidson. Tiltalte, V.2 og V.4 blev enige om, at V.4 kunne købe motorcyklen. Tiltalte og V.4 havde aftalt en betaling på 100.000 skr. for motorcyklen. Tiltalte og V.2 havde skyldt V.4 30.000 kr., og motorcyklen skulle være en del af tilbagebetalingen. V.4 skulle derfor betale 70.000 skr. til tiltalte og V.2 for motorcyklen. Beløbet skulle afregnes senere.

Foreholdt bilag 3, side 7, forklarede tiltalte, at datoerne ikke passer. Det er korrekt, at V.4 fik motorcyklen i november 2009, men det passer ikke, at V.2 kun havde haft motorcyklen i 2 måneder. Hun havde haft den i længere tid, men han kan ikke huske hvor længe.

Tiltalte forklarede, at V.4 ikke havde haft motorcykelkørekort på tidspunktet, hvor han købte motorcyklen. Det var meningen, at V.4 skulle tage motorcykelkørekort om vinteren, men det blev udskudt, da V.4 valgte at købe et hus, som skulle renoveres.

Da tiltalte og V.2 havde motorcyklen, var det tiltalte, der havde kørt på den med V.2 som passager. V.2 havde ikke haft motorcykelkørekort. Det var V.2, der stod som ejer af deres hus og deres 2 biler. Da V.2 ville flytte tilbage til Danmark, var det oplagt, at motorcyklen skulle sælges. Tiltalte havde stadig kørt på motorcyklen, efter den var blevet solgt til V.4. Tiltalte havde lovet V.4 at vedligeholde motorcyklen og sørge for, at den kom igennem syn, og at der blev lavet service på den. V.4 havde ment, at det var bedre, at tiltalte kørte på motorcyklen i stedet for, at den holdt stille hos V.4, da V.4 ikke havde fået taget kørekort endnu, da han ikke havde råd. Tiltalte havde kørt på motorcyklen både i Sverige og i Danmark. Han kørte på den til træning i Danmark og til reparation. Det var mest praktisk, at den blev repareret i Danmark, når han var til træning. Tiltalte havde måske haft den med til Danmark ca. 10 gange på en måned. Når han havde den med til Danmark, havde den holdt hos V.2.

Den 13. september 2011 var tiltalte blevet stoppet på motorcyklen. Tiltalte var på vej tilbage til Sverige for at aflevere motorcyklen til V.4. Dagene inden han blev stoppet, havde han været syg og havde været hjemme hos V.2. Han er tidligere blevet stoppet af politiet. Han er blevet stoppet af den samme betjent 2 gange. Det var den betjent, der stoppede ham den 13. september 2011. Han er blevet stoppet flere gange af andre betjente. Tiltalte mener, at man er sat i bås i Danmark, hvis man kører på en Harley Davidson, og at man derfor bliver stoppet oftere end andre.

På spørgsmål om, hvor han havde sin største tilknytning til, forklarede tiltalte, at han levede sit liv både i Danmark og Sverige, da han havde venner og familie begge steder, men hans primære opholdssted var i Sverige, hvor han overnattede og havde sine ting. Han havde altid en lille taske med, når han overnattede i Danmark.

Tiltalte er førtidspensionist og får udbetalt ca. 10.000 kr. om måneden. Han betalte skat i Danmark. Tiltalte blev for nogle år siden kørt ned, hvor han fik piskesmæld. Han blev herefter sygemeldt og blev førtidspensionist. Det er på grund af gener fra uheldet, at han har fået tilladelse til at køre på motorcykel uden hjelm.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han blev skilt for ca. 22 år siden. Han har 2 børn med sin ekskone. Han havde derefter haft en kæreste i 14 år, som han fik en datter med. Derefter blev han kæreste med V.2. Han havde kendt V.2 et stykke tid, inden de blev kærester. Tiltalte boede i samme ejendom som sin søster i ...1, hvor han havde registreret adresse, da han mødte V.2. Han var flyttet fra ...1 til ...3 i 2006. Der havde han boet sammen med sin mindste datter DA. V.2 var ikke flyttet ind hos ham. Inden han og V.2 flyttede sammen til Sverige, havde de ikke boet sammen. Tiltalte har altid gerne villet bo i Sverige. Det var meningen, at tiltaltes datter DA skulle være flyttet med til Sverige, men hun fortrød. Tiltalte og V.2 købte hus i Sverige. Tiltalte var allerede på daværende tidspunkt førtidspensionist. V.2 er uddannet sosu assistent og arbejdede i Danmark. V.2 kørte frem og tilbage i bil, men tiltalte har også nogle gange kørt hende til Danmark på motorcyklen. V.2 blev på et tidspunkt træt af pendlerlivet, og hun ville flytte tilbage til Danmark. V.2 stod som ejer af hus, biler og motorcykel. De var begge registreret som boende i huset. Huset blev solgt i februar 2010. Tiltalte var flyttet ind hos sin søn efterfølgende. Efter han og V.2 gik fra hinanden, så han mere til sine svenske venner.

..."

Vidnet politiassistent V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han er ansat i færdselsafdelingen i Politiet og har kørt i motorcykelafdelingen siden 2006. Om morgenen får de en fast opgave, hvor de kører ud en 2-3 kollegaer sammen. Hvis de for eksempel laver en cykelkontrol, kan de samtidigt holde øje med andre forseelser. Vidnet interesserer sig specielt for motorcyklister, der kører uden hjelm.

Vedrørende den 13. september 2011 forklarede vidnet, at det var kulminationen på en lang række observationer, som vidnet havde gjort af tiltalte på motorcykel i Københavnsområdet. Han havde fået en henvendelse fra SKAT om, at der befandt sig en svensk indregistreret motorcykel på gaden på .... Da vidnet havde standset den pågældende motorcyklist flere gange, tog han ud i området. Han kunne genkende motorcyklen, fordi han havde set den mange gange før.

Vidnet blev første gang opmærksom på motorcyklen den 11. maj 2011 kl. 08:10, hvor han stoppede føreren uden hjelm på .... Han havde en behagelig samtale med føreren, der var blevet sigtet for at køre uden hjelm. Den 27. juli 2011 havde vidnet igen stoppet den samme motorcyklist for at køre uden hjelm. Det var i ... i København. Føreren var iført en Harley Davidson jakke. Han var let genkendelig. Vidnet erindrer ikke, at føreren fik en bøde for at køre uden hjelm. De havde blot en kammeratlig samtale. Han fik ikke forevist en lægeattest.

Foreholdt bilag 9, side 3, forklarede vidnet, at han har skrevet sine observationer ned på et stykke papir, men der findes ingen rapporter på de pågældende observationer. Den 28. juli 2011 observerede vidnet igen tiltalte på motorcykel på ..., hvor han kørte i retning mod øst. Der blev ikke skrevet nogen sag. De observationer, hvor der er anført "OBS" er vidnets egne observationer. Disse observationer er ført over i anmeldelsesrapporten, bilag 1, side 3-4. Vidnet bekræftede, at han har foretaget de anførte observationer. I bilag 9 er endvidere anført nogle få observationer, som vidnet ikke selv har foretaget. Oplysningerne stammer fra meldeblanket systemet.

Vidnet fik på et tidspunkt en mail fra SKAT ved ND, som havde fået en borgerhenvendelse angående en svensk indregistreret motorcykel, der var blevet set på adressen ... i både motorcykelsæsonen i 2010 og 2011. Motorcykelsæsonen går fra 1.april til 1. november. I mailen stod motorcyklens registreringsnummer oplyst. Vidnet genkendte registreringsnummeret. Vidnet rettede nu fokus på adressen. Han kørte forbi adressen den 9., 11. og 12. september 2011, hvor motorcyklen holdt parkeret dækket til med en MC-garage. Da vidnet kørte forbi adressen den 13. september 2011, mødte han tiltalte på motorcyklen og bragte ham til standsning. De genkendte hinanden, og vidnet gjorde tiltalte opmærksom på, at politiet havde fået en henvendelse fra SKAT. Vidnet havde taget kontakt til ND fra SKAT og en kollega SL. Han havde ventet på stedet i ca. 3 kvarters tid. Tiltalte talte i telefon. På de 3 kvarter havde tiltalte to gange været inde i en kiosk ved siden af, hvor de stod. Tiltalte skulle igen i kiosken, men i stedet for at gå i kiosken var tiltalte stukket af. Vidnet havde en mistanke, om at tiltalte på et tidspunkt havde smidt noget fra sig, og vidnet fik en hundepatrulje til stedet for at undersøge det, men de fandt ikke noget. Tiltalte blev sporet til en opgang i nærheden, men han var væk og kom ikke tilbage. Tiltalte var klar over, at SKAT var på vej, og at motorcyklen ville blive beslaglagt.

Vidnet havde fundet frem til en lejlighed i ..., hvor han var blevet lukket ind af en beboer. Vidnet havde spurgt efter T, og navnet havde beboeren genkendt. Vidnet var blevet vist hen til en lejlighed med besked om, at der boede V.2 og T. SL kom til, og han havde herefter overtaget sagen. Der blev foretaget en ransagning af lejligheden i nr. 3, st. th., og der blev fundet en masse af tiltaltes ejendele og papirer. Indehaveren af lejligheden, V.2 var blevet tilkaldt. I kælderen fandt de plejesæt og forskelligt MC-udstyr, herunder et sæde. V.2 udtalte, at det var bagsædet, som blev sat på, når hun var med ude at køre. Vidnet havde opholdt sig i gaden i ca. halvanden times tid, og i den periode havde flere beboere henvendt sig og sagt, at motorcyklen hørte til i nr.3.

Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han den 27. juli 2011 havde stoppet tiltalte. Vidnet havde ikke lavet en meldeblanket, da der var tale om en kammeratlig samtale.

Foreholdt bilag 9-1, meldeblanket fra den 27. juli 2011, kl. 12.49, forklarede vidnet, at "..." er hans kaldenummer. Han må have kaldt op til centralen og lavet en forespørgsel på motorcyklen. Vidnet kan ikke forklare, hvorfor der er en forskel på tidspunkterne i meldeblanketten og anmeldelsesrapporten.

Vedrørende meldeblanket fra den 12. maj 2011 forklarede vidnet, at han ikke har foretaget observationen. Det er svært ud fra meldeblanketten at se, om føreren er blevet stoppet, men hvis førerens personnummer er anført, har man haft fat i ham.

Hvis der er en anmeldelse, kan vidnet via Polsas gå ind og lave et udtræk af sagen, og han må have været inde og kigge.

Foreholdt anmeldelse i Polsas fra den 12. maj 2011 kl. 10.45, og at den ikke er på hans liste, har vidnet forklaret, at han så nok ikke har fået det hele med, Vidnet har ikke adgang til at trække oplysninger på de sager, hvor der alene er en meldeblanket, men han har rettet henvendelse til alarmcentralen 112 og fået datoerne. Vidnet kan ikke svare på, hvorfor alle episoderne i omslaget, bilag 9-1, ikke er med på hans liste. Der må være tale om sjusk. Vidnet kan stå inde for de observationer, han selv har foretaget. Observationerne er overført fra det håndskrevne arbejdspapir til anmeldelsesrapporten efter anmodning. Der findes som sagt ikke yderligere papirer.

Foreholdt bilag 1, side 3 bekræftede vidnet, at datoerne er en kronologisk tidsoversigt over, hvornår vidnet har mødt tiltalte. I anmeldelsesrapporten har han kun taget de observationer med, som han selv har foretaget.

..."

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at hun har boet sammen med tiltalte, men ikke gør det længere. Efter de gik fra hinanden i foråret 2010, så de hinanden ind i mellem i 2010 og 2011. Tiltalte hjalp vidnet med at flytte ind i hendes nye lejlighed. Vidnet har flere gange bedt tiltalte om at hente sine papirer, som var havnet blandt hendes personlige papirer i forbindelse med flytningen. Tiltalte og vidnet havde solgt deres hus i februar 2010. Vidnet var flyttet hjem til sine forældre i ... sammen med sine børn, som hun har med en anden mand. Hun boede hos forældrene i nogle måneder. Vidnet flyttede ind i sin lejlighed den 1. juli 2010. Vidnet har mange gange bedt tiltalte om at flytte sine ting, men de var puttet ind i et skab og fyldte ikke for hende, så derfor gik der lang tid, uden at tingene blev flyttet. Tiltalte har været i hendes lejlighed af og til, fordi han har lånt hendes computer og hendes fax. Det var altid aftalt på forhånd. Tiltalte boede efter deres brud hos sin søn i Sverige. Vidnet har besøgt tiltalte hos sønnen.

Foreholdt bilag 6, side 2, 3. afsnit forklarede vidnet, at hun ikke kan huske at have forklaret så detaljeret. Men det passer ikke, at hun ikke har været i lejligheden hos tiltaltes søn. Vidnet kan beskrive sønnens lejlighed. Tiltalte havde sovet på sofaen og havde et skab til sine ting.

Det er meget forskelligt, hvor ofte tiltalte havde været hos vidnet. Lige da vidnet var flyttet ind i sin lejlighed, havde tiltalte ofte været hos hende for at hjælpe hende med at komme på plads. Ellers kom han måske 2-3 gange om måneden.

Foreholdt bilag 6-1, side 2, sidste afsnit forklarede vidnet, at tiltalte var hos hende 3 dage i træk, for at passe hendes ældste søn, der var syg, mens hun var på arbejde. Hun bekræftede, at tiltalte op til den 13. september 2011 var i lejligheden, fordi han var syg.

Vidnet og tiltalte havde købt en Harley Davidson sammen, da de boede i Sverige. Da vidnet skulle flytte tilbage til Danmark, solgte de motorcyklen til V.4, som er en af tiltaltes gode venner, idet tiltalte ikke havde økonomisk mulighed for at beholde den. V.4 var meget interesseret i motorcykler, men han kunne ikke køre på motorcyklen. Det var meningen, at V.4 skulle tage et motorcykelkørekort, men det blev ikke til noget på grund af sygdom. Vidnet ved, at V.4 og tiltalte har aftalt, at tiltalte kan låne motorcyklen, men hun kender ikke nærmere til deres aftale. Vidnet har flere gange set tiltalte på motorcyklen, når han besøgte hende i Danmark. Hun ved ikke hvem, der vedligeholdte motorcyklen, men forestiller sig, at V.4 og tiltalte var lige om det. Vidnet ved ikke, hvorfor der lå en nummerplade til motorcyklen i hendes lejlighed. Den lå under et skab. Vidnet og tiltalte havde skyldt V.4 omkring 30.000 skr. Vidnet og tiltalte fik 100.000 skr. for motorcyklen. De fik så 70.000 skr. af V.4, som hun og tiltalte delte. Hun havde fået sin andel af pengene løbende. Når tiltalte besøgte vidnet, havde han parkeret motorcyklen i hendes gade.

Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det er korrekt, at hus, biler og motorcyklen stod i hendes navn, fordi hun havde mere styr på tingene, end tiltalte. De havde solgt begge deres biler, der var indregistreret i Sverige, da de gik fra hinanden. Vidnet havde ikke fået overskud ved salg af biler, hus og motorcykel. Det var vigtigt for vidnet ikke at have nogen gæld i Sverige, da hun flyttede derfra. Hun mener, at hun flyttede fra Sverige i maj måned. Tiltalte flyttede ind hos sin søn CA i ...2. Tiltalte har ingen nøgle til hendes lejlighed. Han havde ingen toiletartikler på hendes toilet. Han havde heller intet personligt i form af tøj eller andet.

..."

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at hun bor i .... Hun er interesseret i motorcykler og kører selv på motorcykel. Hun lægger mærke til, når der holder en motorcykel i gaden. I 2010 og 2011 holdt der ofte en svensk indregistreret motorcykel af mærket Harley Davidson i gaden. Hun havde undret sig over, at motorcyklen ikke havde haft et klistermærke bagpå, der viste at motorcyklen var forsikret og registreret i Danmark. Hun havde taget kontakt til SKAT for at forhøre sig om reglerne. I 2010 havde motorcyklen holdt i gaden i kortere perioder ad gangen. Men i 2011 havde motorcyklen holdt i gaden stort set hele tiden. Hun syntes ikke, det var forsvarligt, at motorcyklen kørte uden at være forsikret. Det var tiltalte, der havde kørt på motorcyklen. Hun ved ikke, hvem der var ejer af motorcyklen.

Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun ikke husker, om hun så den i foråret 2010. Hun husker ikke præcist hvilke måneder i 2010, hun havde set motorcyklen. I 2011 havde hun set motorcyklen fra april/maj måned. I sensommeren holdt der pludseligt en anden motorcykel i stedet for. Den nye motorcykel var en mindre motorcykel med dansk indregistrerede plader. Vidnet er ikke sikker på, om hun havde set den svensk indregistrerede motorcykel efter juni/juli 2011. Motorcyklen var der hele tiden og blev hele tiden brugt af tiltalte. Nu holder der kun den mindre motorcykel, som tiltalte kører på.

..."

Vidnet V.4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han ejer en Harley Davidson motorcykel, som han købte i november 2009 lige før sin fødselsdag. Han har købt den af tiltalte og V.2 for 100.000 skr. Udbetalingen var en gæld, som V.2 og tiltalte havde til vidnet. Vidnet har betalt de resterende 70.000 skr. løbende til tiltalte over et års tid. Vidnet har endnu ikke gjort brug af motorcyklen. Det var meningen, at vidnet skulle tage kørekort til motorcyklen, men på grund af sygdom og huskøb, er det ikke blevet til noget endnu. Tiltalte har fået lov til at køre på motorcyklen og har været med til at vedligeholde den. Forud for beslaglæggelsen har den enten stået i vidnets garage eller været lånt ud til tiltalte. I sommeren 2011 lånte tiltalte motorcyklen i 3 uger, da den skulle repareres.

..."

Oplysningerne i sagen

Af anmeldelsesrapport af 13. september 2011 udarbejdet af vidnet, politiassistent V.1, fremgår bl.a., at vidnet har foretaget følgende observationer af tiltalte/motorcyklen:

"...

11.05.2011

kl. 08.10

standset på ...

27.07.2011

kl. 13.30

standset på ...

28.07.2011

kl. 13.45

set på ...

10.08.2011

kl. 11.00

set på ...

12.08.2011

kl. 10.45

set på ...

22.08.2011

kl. 09.00

set på ... ved ... pizzaria. T stod ved døren til baglokale

25.08.2011

kl. 09.00

mc parkeret på ... udfor 9. Ingen personer synlig ved mc´en.

26.08.2011

kl. 20.35

set kørende ad ...

26.08.2011

kl. 20.55

set siddende på cafe ... udfor 200, mc parkeret på stedet.

28.08.2011

kl. 19.35

set kørende mod syd ved ...

..."

Af ransagningsrapport af 13. september 2011 fremgår, at der ved ransagning af adressen ...4, i stuen blev fundet 2 sorte attachetasker, der indeholdt personlige effekter, herunder pas, tilhørende tiltalte. I øverste glasskab i reolsystem fandtes lægeattest vedrørende fritagelse for brug at styrthjelm tilhørende tiltalte stilet til adressen ...3. I reolsystem bag nederste låge fandtes forskellige personlige papirer, regninger, regningsblok, Harley Davidson bøger, kvitteringer, skatteopgørelse fra Danmark, ...sportbøger, alt tilhørende tiltalte. I reolsystemet fandtes endvidere en ekstra svensk nummerplade med reg. nr. ..., forsikringspapirer vedrørende motorcyklen, skrivelse fra Parkering København af 23. juli 2010 vedrørende klage fra tiltalte og 2 stempler med tiltaltes navn. I lejlighedens gang blev der fundet 2 jakker samt motorcykelhandsker tilhørende tiltalte. I kælderen blev der fundet flere motorcykeldele, styrthjelm, kåbeglas, lædersæde til Harley Davidson motorcykel, plejesæt til motorcykel samt batteri.

Der er forevist fotos af reolsystemet med indhold.

Der er herudover dokumenteret forskellige meldeblanketter og udskrifter af Polsas.

Af Det Centrale Personregister fremgår, at tiltalte har været registreret som udrejst til Sverige i perioden fra den 29. februar 2008 til den 15. november 2011.

I SKATs afgørelse af 16. november 2011 er den afgiftspligtige værdi af motorcykler fastsat til 124.440 kr. SKATs afgørelse er efter det oplyste ikke indbragt for Landsskatteretten.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidnet V.1s forklaring kan det lægges til grund, at tiltalte/motorcyklen er observeret i København den 11. maj 2011 kl. 08.10, 27. juli 2011, kl. 13.30, 28. juli 2011, kl.13,45, 10. august 2011, kl. 11.00, 12. august 2011, kl. 10.45, 22. august 2011, kl. 09.00, 25. august 2011, kl. 09.00, 26. august 2011 kl. 20. og kl. 2055, og den 28. august 2011 kl. 19.35. Motorcyklen er endvidere observeret ud for adressen ...4, hvor tiltaltes ekskæreste har bopæl, den 9., 11. og 12. september 2011 og igen den 13. september 2011, hvor tiltalte blev bragt til standsning på motorcyklen.

Efter vidnet V.3s forklaring lægges det til grund, at den omhandlede motorcykel var parkeret i ...4 i perioder i motorcykelsæsonen i 2010, og stort set hele tiden i perioden fra april til sommeren 2011, hvor motorcyklen blev udskiftet med en dansk registreret motorcykel.

Ved ransagning af adressen ...4 er fundet en række personlige effekter tilhørende tiltalte, samt flere motorcykeldele til den omhandlede motorcykel.

Det fremgår endvidere af tiltaltes forklaring, at han siden 1. december 2010 har været formand for en ...sportklub i Danmark, og at han var i klubben stort set dagligt. Tiltalte modtog i perioden pension fra Danmark, og størstedelen af hans familie, herunder mor, søstre og døtre har bopæl i Danmark.

Tiltalte har forklaret, at han levede et "nomadeliv". Han havde ikke sit eget værelse i Sverige, men overnattede på en sofa. Han overnattede også hos familie i Danmark, hos V.2 og i klubben. Han medbragte sine personlige effekter i en taske.

Tiltalte har ikke på nogen måde forsøgt at sandsynliggøre omfanget af sit ophold i Sverige.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte i hvert fald var bruger af motorcyklen, og at der derfor skal betales registreringsafgift i Danmark, hvis det kan anses for bevist, at tiltalte har bopæl eller hjemsted i her.

Efter en samlet bedømmelse af de foreliggende oplysninger om tiltaltes tilknytning til Sverige og Danmark, finder retten, at det må lægges til grund, at tiltalte havde opgivet sin bopæl i Sverige, og at Danmark må anses for centrum for tiltaltes livsinteresser i hvert fald i perioden fra maj 2011 til den 13. september 2011, og at dette må have stået klart for tiltalte, hvorfor det findes bevist, at tiltalte handlede med forsæt til at unddrage statskassen betaling af registreringsafgift. I det anførte omfang er tiltalte derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på overtrædelsens art og størrelsen af det unddragne beløb.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 62.000 kr., subsidiært fængsel i 20 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 62.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 9.100,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Torben Bagge.

.......................................

Østre Landsrets dom af 26. februar 2013, 9. afdeling nr. S-3001-12

Byrettens dom af 11. september 2012 (SS 3-12430/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet politiassistent V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

De for byretten af vidnerne V.2, V.3 og V.4 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at V.4 ikke anvendte motorcyklen efter at have købt den, da han ikke havde motorcykelkørekort. Tiltalte har derfor brugt motorcyklen mod, at han holdt den i god stand og sikrede, at motorcyklen kunne godkendes. Han reparerede selv motorcyklen. Motorcyklen befandt sig normalt samme sted som tiltalte, da han blandt andet anvendte den til pendling. Han har ingen kvitteringer vedrørende broafgifter. Motorcyklen befandt sig på V.2s bopæl i forbindelse med hans sygdom, men i øvrigt befandt den sig der ikke om natten. Han var meget i ...sportsklubben, om end ikke hver dag. Det udstyr til motorcyklen, der blev fundet hos V.2, tilhører stadig ham og V.2, og da han ikke havde noget andet oplagt sted at opbevare det, var det naturligt at lade det stå hos V.2. De personlige dokumenter, der er fundet hos V.2, er alle ? på nær passet ? af ældre dato. Han undlod af praktiske grunde at skifte til en svensk bank. Han blev aldrig tilknyttet en svensk læge, da han ikke havde behov for lægehjælp. Han har mange venner i Sverige. Det passer ikke, at han som anført i afhøringsrapport af 6. januar 2012, side 4, skulle have sagt, at han i Sverige kun havde omgang med V.4. I Danmark beskæftigede han sig med ...klubben og tog sig lidt af nogle knægte med problemer. Kommunikationsproblemer bevirkede, at det var mere naturligt for ham at engagere sig i foreningslivet i Danmark frem for i Sverige. Det skal nok passe, at han som anført i førnævnte afhøringsrapport, side 4, næsten daglig var i Danmark. Han opholdte sig også meget ofte i ... Pizzeria, da ejeren er en af hans gode venner. Han og V.2 flyttede ind i deres svenske hus den 29. februar 2008. De havde to svensk indregistrerede biler. V.2 arbejdede i Danmark, og de tog meget til Danmark. De havde også venner i Sverige. Efter de flyttede fra huset i Sverige, flyttede han til sin søns adresse, hvor han også modtog post.

Vidnet politiassistent V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at ikke alle hans observationer er blevet indberettet til HS. Hvis han har foretaget forespørgsel til HS med radio, bliver det registreret.

Rettens begrundelse og afgørelse

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i byrettens dom, skyldig som fastslået af byretten.

Straffen findes passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.