Dato for udgivelse
10 May 2013 13:10
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0167714
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold og udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 418/2013 offentliggjort i EU-tidende L 126 af 8. maj 2013 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. ex 7223 00 19 og ex 7223 00 99) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 418/2013.

Forordningen trådte i kraft den 9. maj 2013.

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 419/2013 offentliggjort i EU-tidende L 126 af 8 maj 2013 indført en midlertidig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtaiffens pos. ex 7223 00 19 og ex 7223 00 99) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår den midlertidige udligningstold henvises til teksten i fororning (EU) Nr. 419/2013.

Forordningen trådte i kraft den 9. maj 2013.