Dato for udgivelse
10 maj 2013 11:45
Til
Virksomheder, der anvender EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
13-0167144
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Opmærksomheden henledes på reglerne i henhold til EU's forsendelsesordning vedrørende angivelse af identifikation af transportmidlet og dets nationalitet i forsendelsesangivelsens rubrik 18 samt reglerne vedrørende omladning af varer til et andet transportmiddel og lignende. 


Opmærksomheden henledes på reglerne i henhold til EU's forsendelsesordning vedrørende angivelse af identifikation af transportmidlet og dets nationalitet i forsendelsesangivelsens rubrik 18 samt reglerne vedrørende omladning af varer til et andet transportmiddel og lignende.

Angivelse i forsendelsesangivelsens rubrik 18

I henhold til bilag 37 og 37a i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeksen er udfyldelse af rubrikken obligatorisk.

I rubrikken angives køretøjets registreringsnummer, jf. nummerpladen, samt  køretøjets nationalitet. Såfremt der benyttes et trækkende køretøj og en anhænger med forskellige registreringsnumre, angives registreringsnummeret både på det trækkende køretøj og på anhængeren. Endvidere angives det trækkende køretøjs nationalitet.

Omladninger mv.

Reglerne om omladning mv findes i artikel 360 samt bilag 37 og 45a i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeksen.

Omladninger

Ved omladning af varer til et andet køretøj skal transportøren kontakte det nærmeste toldsted, idet omladningen skal ske under toldmyndighedernes opsyn, medmindre toldmyndighederne tillader, at omladningen sker uden opsyn. Transportøren påtegner omladningen i rubrik 55 på forsendelsesledsagedokumentet og henvender sig ved det nærmeste toldsted i de tilfælde, hvor toldmyndighederne tillader, at omladningen sker uden opsyn. Såfremt toldmyndighederne finder, at fællesskabsforsendelsen kan fortsætte på normal vis, påtegner toldmyndighederne dokumentet.

Toldmyndighederne på grænseovergangsstedet eller bestemmelsesstedet er forpligtede til at indføre de oplysninger, der er tilføjet på forsendelsesdokumentet, i transitsystemet (NCTS). Oplysningerne kan også indføres af den godkendte modtager.

Andre hændelser under transporten - varer på sættevogn - udskiftning af det trækkende køretøj

For varer, der er indladet på sættevogn, anfører transportøren i rubrik 56 registreringsnummer og nationalitetsbetegnelse på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes, uden at der i øvrigt er tale om håndtering eller omladning af varerne. Toldmyndighedernes påtegning er i så fald ikke påkrævet.

Toldmyndighederne på grænseovergangsstedet eller bestemmelsesstedet er forpligtede til at indføre de nye oplysninger i transitsystemet (NCTS). Oplysningerne kan også indføres af den godkendte modtager.