Dato for udgivelse
30 apr 2013 10:11
SKM-nummer
SKM2013.264.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0246602
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2008: 549.000.000 kr. nedsat til 331.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2007: 456.000.000 kr. nedsat til 371.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2006: 540.000.000 kr. nedsat til 352.000.000 kr.                                             

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

 

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi:  380.000.000 kr. ændres til 194.000.000 kr.
Grundværdi:  22.061.800 kr. uændret
Fritaget efter KESL § 7:   22.061.800 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig værdi:  357.938.200 kr. ændres til 171.938.200 kr.
Vurdering pr. 1. oktober 2005:
Ejendomsværdi:   380.000.000 kr. ændres til 194.000.000 kr.
Grundværdi:   22.049.000 kr. uændret
Fritaget efter KESL § 7:   22.049.000 kr. uændret
Omberegnet grundværdi 2004  22.049.000 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig værdi:   357.951.000 kr. ændres til 171.951.000 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2005 blev sat for højt.

Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 og 2005 nedsættes med ca. 49 %.