Dato for udgivelse
30 apr 2013 10:08
SKM-nummer
SKM2013.262.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-092631
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2008: 872.000.000 kr. nedsat til 692.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2006: 857.000.000 kr. nedsat til 607.000.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

 

 

 

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi:  784.000.000 kr. ændres til 442.000.000 kr.
Grundværdi:    11.128.200 kr. uændret
Fritaget efter KESL § 7:  11.128.200 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig værdi:   772.871.800 kr. ændres til 430.871.800 kr.
Vurdering pr. 1. oktober 2005:
Ejendomsværdi:   801.000.000 kr. ændres til 438.000.000 kr.
Grundværdi:     11.128.200 kr. uændret
Fritaget efter KESL § 7:    11.128.200 kr. uændret 
Dækningsafgiftspligtig værdi :   789.871.800 kr. ændres til 426.871.800 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2005 blev sat for højt.

Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 og 2005 nedsættes med henholdsvis ca. 44 % og 45 %.