Dato for udgivelse
30 apr 2013 10:05
SKM-nummer
SKM2013.261.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-092802
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2008: 861.000.000 kr. nedsat til 489.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2007: 801.000.000 kr. nedsat til 397.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2006: 823.000.000 kr. nedsat til 397.000.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

 
Ejendomsværdi:  811.000.000 kr. ændres til 353.000.000 kr.
Grundværdi:    22.953.600 kr. uændret
Fritaget efter KESL § 7:     22.788.900 kr. ændres til 22.953.600 kr.
Dækningsafgiftspligtig værdi:   759.015.300 kr. ændres til 330.046.400 kr.
 
Vurdering pr. 1. oktober 2005:
 
Ejendomsværdi:      686.000.000 kr. ændres til 341.000.000 kr.
Grundværdi:    22.953.600 kr. uændret
Fritaget efter KESL § 7:   22.788.900 kr. ændres til 22.953.600 kr.
Dækningsafgiftspligtig værdi:  638.619.800 kr. ændres til 318.046.400 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2005 blev sat for højt.

Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 og 2005 nedsættes med henholdsvis ca. 56 % og 50 %.