Dato for udgivelse
29 Apr 2013 14:20
SKM-nummer
SKM2013.255.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-092841
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2008: 136.000.000 kr. nedsat til 105.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2006: 136.000.000 kr. nedsat til 96.000.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsværdi:                  136.000.000 kr. ændres til 92.000.000 kr.

Grundværdi:                          8.686.800 kr. uændret

Fritaget efter KESL § 7:          8.686.800 kr. uændret

Dækningsafgiftspligtig værdi: 127.313.200 kr. ændres til 83.313.200 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingen i 2004 blev sat for højt.

Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 nedsættes med ca. 32 %.