Dato for udgivelse
29 Apr 2013 14:18
SKM-nummer
SKM2013.254.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-092596
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2008: 692.000.000 kr. nedsat til 479.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2006: 538.000.000 kr. nedsat til 359.000.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsværdi:                    446.000.000 kr. ændres til 299.000.000 kr.

Grundværdi:                          16.117.900 kr. uændret

Fritaget efter KESL § 7:          15.624.700 kr. uændret

Omberegnet grundværdi 2003   16.117.900 kr. uændret

Dækningsafgiftspligtig værdi:   427.672.500 kr. ændres til 281.467.700 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingen i 2004 blev sat for højt.

Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 nedsættes med ca. 33 %.