Dato for udgivelse
29 apr 2013 14:15
SKM-nummer
SKM2013.252.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-092790
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2008: 171.000.000 kr. nedsat til 62.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2007: 126.000.000 kr. nedsat til 44.500.000 kr.

Ejendomsværdi 2006: 126.000.000 kr. nedsat til 44.500.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi:                  118.000.000 kr. ændres til 42.400.000 kr.

Grundværdi:                        11.391.600 kr. uændret

Fritaget efter KESL § 7:        11.391.600 kr. uændret

Omberegnet grundværdi 2003 11.391.600 kr. uændret

Dækningsafgiftspligtig værdi: 106.608.400 kr. ændres til 31.008.400 kr.

Omvurdering pr. 1. oktober 2005 bortfalder og ejendommen årsreguleres pr. 1. oktober 2005.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingen i 2004 blev sat for højt, samt at ejendommen fejlagtigt er omvurderet pr. 1. oktober 2005.

Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 og 2005 nedsættes med ca. 64 %.