Dato for udgivelse
18 apr 2013 10:10
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-080934
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Erstatning af bilag I og II til Rådets forordning 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved gennmførselsforordning (EU) nr. 349/2013 offentliggjort i EU-tidende L 108 af 18. april 2013 erstattet bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om  indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

Der indføres en tillægstold i form af en værditold på 26 % på de produkter med oprindelse i USA, der er anført i bilag I til forodning (EF) nr. 673/2005.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) nr. 349/2013.

Forordningen træder i kraft 18. april 2013 og anvendes fra den 1. maj.2013