Dato for udgivelse
12 apr 2013 14:56
Til
Virksomheder, der importerer sælprodukter fra Grønland i henhold til Rådsforordning (EF) nr. 1007/2009
Sagsnummer
13-0098961
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Import af sælprodukter fra Grønland, jfr. forordning (EF) nr. 1007/2009Virksomheder, der importerer sælprodukter fra Grønland, jfr. Rådsforordning (EF) nr. 1007/2009 gøres hermed opmærksom på følgende.

Sælprodukter, der importeres fra Grønland jfr. ovennævnte Forordning, må kun importeres mod fremlæggelse af et gyldigt certifikat. Dette certifikat skal være attesteret af en enhed, som er optaget på listen over anerkendte organer, jfr. artikel 6 i Kommissionsforordning (EU) nr. 737/2010.

Det kan oplyses, at for indeværende er der ikke nogen enhed på Grønland, der er godkendt til at attestere certifikaterne.