Dato for udgivelse
04 Apr 2013 11:00
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Taiwan som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør).


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 295/2013 offentliggjort i EU-tidende L 90 af 28. marts 2013 ændret forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i bl.a. Taiwan (TW) som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 295/2013.

Forordningen trådte i kraft den 29. marts 2013.