Dato for udgivelse
25 mar 2013 14:57
Til
Virksomheder der anvender Told Servicedesk
Sagsnummer
13-0100572
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

SKAT ændrer Told Servicedesks åbningstid og betjeningsform fra 1. april 2013


Gældende fra mandag den 1. april har Told Servicedesk åbent for telefoniske henvendelser i tidsrummet:

Mandag til fredag kl. 08.00-17.00

Uden for telefontiden kan kontakt ske via mail, som vil blive overvåget på hverdage i tidsrummet kl. 7-20.

Endvidere vil der i weekender og på helligdage blive tjekket mails hver dag kl. 10 og 14.

Hvis der opstår systemnedbrud i Told servicedesks ekspeditionstid, vil Told Servicedesk være bemandet indtil nedbruddet er løst, eller en tidshorisont/nødprocedure er udmeldt. Af tekniske årsager vil det kun være muiligt at kontakte Told Servicedesk via mail uden for den almindelige åbningstid for telefonisk henvendelse.

AEO virksomheder får mulighed for selvvalg af nødprocedure efter en nærmere fastlagt proces, der udmeldes i selvstændigt Nyhedsbrev.