Dato for udgivelse
21 mar 2013 14:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0099820
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldsatser i kapitel 1602


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Tarifmæssig
told 
01.03.2013
1602 32 11 00       2,765 EUR pr kg

 

 

1602 32 30 10 2,765 EUR pr kg
90 2,765 EUR pr kg

 

 

1602 32 90 10 2,765 EUR pr kg
90 2,765 EUR pr kg

 

  

1602 39 21 00 2,765 EUR pr kg

 

  

1602 39 29 00 2,765 EUR pr kg

 

  

1602 39 85 10 2,765 EUR pr kg
90 2,765 EUR pr kg

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2013) som forventes udsendt ultimo juni 2013.