Dato for udgivelse
18 mar 2013 12:06
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0094593
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af udligningstold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 215/2013 offentliggjort i EU-tidende L 73 af 15. marts 2013 indført udligningstold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale (toldtariffens pos. 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 og 7226 99 70 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udligningstold henvises teksten i forordning (EU) Nr. 215/2013.

Forordningen trådte i kraft den 16. marts 2013.