Dato for udgivelse
18 mar 2013 11:13
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0204987
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 214/2013 offentliggjort i EU-tidende L 73 af 15. marts 2013 indført en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale (toldtariffens pos. 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 og 7226 99 70 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 214/2013.

Forordningen trådte i kraft den 16. marts 2013.