Dato for udgivelse
15 mar 2013 10:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0202912
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 217/2013 offentliggjort i EU-tidende L 69 af 13. marts 2013 indført en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium i ruller (toldtariffens pos. 7607 11 11 10 og 7607 19 10 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 217/2013.

Forordningen trådte i kraft den 14. marts 2013.