Dato for udgivelse
11 Mar 2013 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2013 09:53
SKM-nummer
SKM2013.176.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0193312
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, udenlandsk indkomst
Resumé

Skatterådet bekræfter, at indestående og urealiserede kapitalgevinster i udenlandsk trust, "Firma B Employee Trust", oprettet af spørgerens tidligere arbejdsgiver til fordel for dennes ansatte, herunder spørgeren, frem til xx dato 2011, hvor spørgeren er flyttet til Danmark, vil kunne udbetales uden dansk skat til spørgeren. Det bekræftes videre, at værditilvækst efter xx dato 2011 vil blive beskattet som renter/udbytter og kapitalgevinster hos spørgeren. Skatterådet kan ikke bekræfte, at en eventuel engelsk skat, som opstår i forbindelse med udbetalingerne fra trusten, vil kunne fratrækkes i den danske skattebetaling.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 9

Reference(r)

Kildeskatteloven § 9

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit C.D.9.1.5.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.2.15

Spørgsmål

 1. Vil indestående og urealiserede kapitalgevinster i trustfonden frem til xx dato 2011 kunne udbetales uden dansk skat til Person A?
 2. Vil værditilvækst efter xx dato 2011 blive beskattet som renter/udbytter og kapitalgevinster?
 3. Vil realiserede kapitalgevinster på værdipapirerne  i  trusten  blive  beskattet  på  realisationstidspunktet (i  det  omfang  fortjeneste  overstiger  kursværdien  pr. xx dato 2011,  jfr.  sp. 2), med mindre der er tale om investeringsselskaber omfattet af ABL § 19, jfr. § 23?
 4. Vil en eventuel engelsk skat, som opstår i forbindelse med udbetalingerne fra trusten kunne fratrækkes i den danske skattebetaling i det omfang, der er dansk skattebetaling på udbetalinger fra trusten?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Afvises
 4. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Person A har arbejdet frem til tilbageflytningen til Danmark pr. xx dato 2011 for firmaet FIRMA B.

Spørger var i perioden xx dato 2006 til xx dato 2011 ansat i Firma Bs afdeling for .... Hans tjenestested i hele perioden var Firma Bs afdeling  i London.

Af familiemæssige årsager ønskede spørger i 2011 at flytte til Danmark, og han tiltrådte pr. xx dato 2011 en stilling i Firma D med tjenestested i Danmark.

I forbindelse med spørgerens ansættelse i FIRMA B, er der oprettet en trust, benævnt "The Firma B Employee Trust", oprettet til fordel for de ansatte, og hvortil arbejdsgiver har indbetalt midler i perioden 1996-2010, hvor disse indbetalinger delvis erstattede udbetaling af en højere lønbonus til de ansatte.

Den valgte fremgangsmåde gav en skattemæssig fordel, idet udbetalingerne dog vil være undergivet engelsk beskatning på betalingstidspunktet fra trusten.

Spørgers repræsentant har ved anmodningen vedlagt "Statement" for perioden xx dato 2010 til xx dato 2011 for "Firma B Employee Trust", hvoraf det fremgår, at der er tale om en "Employee benefit trust", og hvorefter der er aktiver pr. xx dato 2011 til en værdi af GBP.....                                                                                                                                                                                    

Repræsentanten har dog anført, at til brug for beregning af den danske skat efter xx dato 2011 skal der foretages en specificeret opgørelse af de enkelte værdipapirer pr. xx dato 2011, hvilket endnu ikke er sket.                              

Repræsentanten har ved anmodningen vedlagt kopi af Trust-dokumenterne:

 1. "Settlement" af xx dato 20XX                                                                  
 2. "Instrument of Revocation and appointment and contribution agreement" af xx dato 20XX
 3. "Instrument of Appointment" af xx dato 20XX
 4. "Schedule"                 

Ad "Settlement" af xx dato 20XX

Det fremgår af det fremlagte "Settlement" af xx dato 20XX, at der er indgået en aftale mellem Firma B., "a corporation under the laws of the State of ...., United States of America", og hvor Firma B er benævnt som stifter af trusten, "the Settlor",  og C Trustee Limited,  er indsat som "Trustee" i trusten. Om C Trustee Limited  er det oplyst, at det er et selskab underlagt lovgivningen i Jersey, og at denne er indsat som "The Original Trustee".

Det er videre fastsat, at "Settlor being desirous of making such irrevocable Settlement as is hereinafter contained, to be called "Firma B Employee Trust", with a view to encouraging and motivating employees, has transferred or delivered or procured the transfer or delivery to the Original Trustee or otherwise placed under the control of the Original Trustee the property specified in the second schedule hereto."

Der er tale om uigenkaldelig trust, idet det således er fastsat: "This Settlement shall be irrevocable".

Det fremgår videre:

"..."The Law means the Trusts (Jersey) Law 1984 (and any statutory amendments or reenactments thereof in force for the time being).

...

This Settlement is established under the laws of Jersey and subject and without prejudice to any transfer of the administration of the trusts hereof and to any change in the Proper Law of this Settlement duly made according to the powers and provisions hereinafter declared the Proper Law of this Settlement shall be the law of the said Island, the courts of which jurisdiction shall be the forum for the administration hereof but without prejudice to the concurrent jurisdiction of the courts of any jurisdiction where these trusts are administered or the Trustees or any of them are resident or the Trust Fund is situated."

Trustee er ifølge stiftelsesvedtægterne tillagt fulde beføjelser over trustens midler, jf. det fastsatte: "this power shall be exercisable by deed" og "such deed may be irrvocable", og det er videre fastsat:

"The power may be exercised generally in such manner as the Trustees may think fit.  The power may be exercised for the benefit of any one of more of the Beneficiaries."

The Trustees may in their discretion raise any sum or sums out of the capital of the Trust Fund and pay them to any one or more of the Beneficiaries."

Om Trustees beføjelser er det videre oplyst:

"The Trustee shall stand possessed of the Trust Fund upon trust as to investments other than money in their absolute discretion either to permit the same to remain as invested or to sell or convert into money all or any of such investments and upon trust as to money with the like discretion to invest the same in their names or under their control in any of the investments hereinafter authorized with power at the like discretion from time to time exchange vary or transpose any such investments for others of a nature hereinafter authorized provided that nothing in this sub-clause shall be construed as removing the necessity of obtaining the consent of the Protector where such consent would otherwise be required.

The Trustee shall stand possessed of the Trust Fund upon with and subject to the trusts powers and provisions hereinafter declared and contained of and concerning the same and The Trustee shall have the right at any time or times during the Trust Period to accept such additional money or investments of whatsoever nature and wheresoever situate as may be paid or transferred to them upon the trusts hereof by the Settlor or by any other person except any Beneficiary.

The Trustees shall have power during the Accumulation period to accumulate the net income of the Trust Fund.

The Trustee shall have power before the expiration of the Trust Period to pay. Appropriate, appoint or apply the whole or such part or parts of the income of the Trust Fund arising during the Trust Period as the Trustees may in their absolute discretion and with the consent of the Protector think fit to or for the benefit of or to the absolute entitlement of all or such one or more proportions if more than one and generally in such manner as the Trustee may in their absolute discretion think fit.

At the end of the Trust Period The Trustees shall hold the Trust Fund Upon Trust as to both capital and income for all or such one or more exclusive of the other or others of the Beneficiaries in such shares and proportions if more than one and generally in such manner as The Trustees shall prior to or at the end of the Trust period with the consent of the Protector in their absolute discretion determine and in default of and subject to such determination upon Trust for such of the Beneficiaries as shall then be living in equel shares absolutely and if there shall be no Beneficiary then living upon trust for the last survivor of the Beneficiaries absolutely.

Subject as aforesaid and in so far as the foregoing trust shall fail or shall not be exhaustive of the entire beneficial interest in the Trust Fund and the income thereof, the Trustees shall hold the Trust Fund Upon Trust as to both capital and income for such charitable purposes as the Trustees shall determine and in default of and subject to such determination for charitable purposes generally."

Endvidere er det om Trustees investeringer fastsat:

"The Trustees shall be restricted in their powers of investment or other application of, or dealing with, the Trust Fund (or the income thereof) in the same way that an employee of the Settlor or any other Participating company is for the time being restricted by regulatory constraints imposes.

The Trustees shall have all powers of investment, management, sale, exchange, partition, mortgage, leasing, protection, improvement, equipment, dealing and disposition (and all other powers) of an absolute beneficial owner of the Trust Fund."

Trustee har i øvrigt ret til at hyre rådgivere, ansatte, videredelegere beføjelser m.v.

Trustee er berettiget til at betale skatter m.v., som eventuel pålægges trusten eller de begunstigede, herunder NIC, "National Insurance Contribution", som dækker over "the United Kingdom social Security Contributions and Benefits Act 1992." samt "P.A.Y.E Payment" som er "payment of an account of income tax which is required to be made to Her Majesty´s commissioners of Revenue and Customs by the United Kingdom Income Tax (Earnings and pensions) Act 2003 Part 11.

Trustee skal  dog udøve sine beføjelser sammen med Protector, såfremt der er en sådan. (i overensstemmelse med eller med samtykke).

Det er videre bestemt, at der enten skal være udpeget 2 Trustees, eller at Trustee skal bestå af en "Trust Corporation, jf. i stiftelsesvedtægterne fastsatte:

"Notwithstanding article of the Law the minimum number of Trustees hereof shall be two individuals or one Trust Corporation."

Det er videre fastsat, at der i trusten tillige skal udpeges en "Protector", som sammen med Trustee skal forestå administrationen af trusten.  Om "Protector" er det fastsat:

"The Protector shall consist of between one and four persons having legal personality who shall have power to act only unanimously.

The Settlor shall have power by deed to appoint the person or persons who is or are the first Protector.

Power to appoint a new Protector shall be vested in the Protector for the time being.

The powers hereby vested in the Protector are so vested in a fiduciary capacity and shall consequently be exercisable by the Protector only in what the Protector shall genuinely consider to be the best interests of those who are or may be beneficially entitled hereunder or such one or more of them as the Protector shall think fit."

Trustees og Protectors virke skal dog være med trustens formål for øje, nemlig den eller de begunstigede. Trustee er her tillagt beføjelse til at begunstige de begunstigede, herunder overføre beløb, yde lån, stille fast ejendom og øvrige midler til rådighed osv.

I" Settlement af xx dato 20XX", er det fastsat, at begunstigede, "the beneficiaries", er de i bilag 3, fastsatte personer. Af bilag 3 til "Settlement", er der fastsat nærmere omkring begunstigede:

"The Beneficiaries:

Any present officers and employees of the Settlor at the date of the creation of this Settlement and all persons who become such officers and employees during the Trust Period including (in all cases) after they cease to be such officers and employees for any reason and

All officers and employees of any other Participating Company at the date when that company becomes a Participating Company...and

All persons who become such officers and employees while that company is a Participating Company."

Om trustens gyldighedsperiode er det fastsat, at:

"The trust period" means the period from the date hereof until the Vesting Day, and "the Vesting Day" means whichever of the following dates shall first occur namely, the day on which shall expire the period of one hundred years minus three days beginning on the xx date 20XX and the Perpetuity Day.

"The Perpetuity Day" means the day on which shall expire the period beginning with the date hereof and expiring three days before the twenty-first anniversary of the death of last survivor of the descendants living on xx date 20XX of His Late Majesty King George the Fifth of England, which period shall be the perpetuity period applicable to this Settlement".

Ændringer i trustens vedtægter m.v. kan ske, og det er Trustee, der er tillagt beføjelse, dog med samtykke fra stifter/Settlor. Det fremgår bl.a.:

"With the prior or simultaneous written consent of the Settlor the Trustees may at any time during the Trust Period by deed vary amend add to or delete any or all of the administrative powers herein and the Schedules declared and contained provided always that they shall be satisfied that such variation amendments additions or deletions are for the benefit of all or any one or more of the Beneficiaries."

I bilag 2 til "Settlement", er det fastsat, at trustens oprindelige kapital, "The Initial Trust Fund", er på 2.000 USD.

Trustee kan oprette Sub-Funds, betegnet som "Dependent Funds" eller "Residue Fund". Det er herom fastsat i bilag 5 til "Settlement" af xx dato 20XX:

"Dependent funds - Sub Funds for the benefit of Beneficiaries hereof:

The Instrument of Appointment" means the instrument executed by the Trustees creating a new Sub-Fund or Sub-Funds into which are incorporated by reference the powers and provision of this Schedule (with or without variations).

"The Specified Beneficiary" means in relation to a Dependent fund, the person specified in that behalf in the Instrument of Appointment creating such Dependent fund (who will normally be a current or past employee of the Settlor or another Participating Company and on that account one of the Beneficiaries).

"The Appointed Beneficiaries" means in relation to a Dependent fund, the Specified Beneficiary in relation thereto, all children and remoter issue living from time to time of the Specified Beneficiary, any person who either is for the time being the spouse or the co-habitee of the Specified Beneficiary or was formerly the spouse or the co-habitee of the specified Beneficiary and has ceased to be such spouse by the death of the Specified Beneficiary.

Det er således fastsat, at trustens begunstigede er ansatte i "Settlor", dvs. Firma B eller i koncernforbundne enheder, såfremt dette er fastsat, og den ansattes ægtefælle, samlever, efterlevende ægtefælle, børn eller fjernere slægtninge m.v.

"The Appointed Fund"  (of  Dependent Fund) means the money, investments and property specified in the Instrument of Appointment as being comprised in the original Dependent Fund, all other money, investments and property added thereto by way of further settlement, capital  accretion...

"The Derived Fund" means, in relation to an Appointed Fund, income of the Appointed Fund duly accumulated, any money or property (whether income or capital) of the Appointed Fund added to the Derived Fund, all other property added thereto by way of accumulation of income, capital accretion or otherwise.

The Trustees shall hold the Appointed Fund and the Derived Fund in relation to a Dependent Fund as separate Funds, distinct from all other assets comprised in the Trust Fund.

"Sub-Fund" means any part of the Trust Fund held on different trusts from the rest of the Trust fund."

Spørgeren har derudover fremlagt et bilag, "Instrument of Revocation and appointment and contribution agreement" af xx dato 20XX, hvoraf det fremgår, at C Trustee Limited og E Company (Jersey) Limited, er udpegede som Trustees for trusten og der er videre fastsat vise ændringer /præciseringer af 20XX- Settlement.

Der er endelig fremlagt dokumentet, "20XX Employee Trust Instrument of Appointment creating dependent Fund", og hvoraf det fremgår, at Trustee, D Trustee Limited (Channel Island), som tillæg til 20XX-Settlement, har oprettet en Sub-Fund, betegnet som "Dependent Fund".

Der er således oprettet en særlig afdeling, "Dependent Fund", til fordel for spørgeren, Person A, idet denne er indsat som "the Specified Beneficiary", i trusten, og det er videre fastat at "the investments and property" i denne særlige afdeling udgør " the Specified Fund", som anført i særskilt bilag. Formuen i "Dependent Fund" består således af det ved bilaget fastsatte.

Der er videre fremlagt dokumentet, betegnet "The Schedule", hvorefter det er fastsat, at "the Specified Beneficiary in Relation to the Dependent Fund" er Person A, dennes ægtefælle, børn m.v.

Det er videre fastsat, at "Trustee shall hold the Specified Fund (and Income accruing due in respect of the whole or any part thereof at the date hereof and all other money, investments and property which may be added thereto by of further settlement or appointment, capital accretion or otherwise and the money investments and property from time to time representing the Specified Fund or any of the foregoing as a Dependent fund (consisting of an Appointed Fund and potentially, of a Derived Fund)."

Af bilag til den pågældende "Dependent Fund", oprettet med spørgeren som begunstigede, fremgår det, at formuen i "The Dependent Fund" udgør ...... USD.

Repræsentanten har supplerende oplyst, at trustmidlerne er overført direkte fra Firma B til trusten, og det er kun Firma B, der har bidraget med midler til trusten. Overførslen af midler til trusten trådte delvis i stedet for udbetaling af en årlig bonus, der blev udbetalt af Firma B, som en del af firma Bs bonusprogram. Medarbejderen kunne for hver bonusbetaling bestemme, hvor stor en andel af bonussen, han ønskede overført til trusten. Resten blev så udbetalt dels kontant, dels som bundne Firma B aktier, som først kunne sælges efter nogle år.

For hver medarbejder, der valgte at få overført bonusmidler til trusten, oprettede trusten en subfund, som udelukkende skulle tilgodese den pågældende medarbejder. Umiddelbart efter den årlige overførsel fra Firma B allokerede trusten midler til de enkelte subfunds, som præcist svarede til medarbejdernes respektive bonusandele. Der kunne således kort efter bonusudbetaling konstateres, at subfunden blev tilført midler, som præcist svarede til den bonusandel, medarbejderen havde bestemt skulle overføres. På denne måde sikres det, at kun den berettigede kunne nyde godt af de overførte midler, der var bidraget med, ved at reducere kontant udbetaling af bonussen. Ydermere sikres det, at alle trustens midler bliver allokeret til individuelle subfunds. Der er således ingen fælles midler.

Den enkelte medarbejder anmodede trustees om at investere midlerne i medarbejderens "egen" subfund, og kun disse midler. F.eks. kunne en medarbejder anmode trustees om et lån fra sin "egen" subfund. I praksis bliver disse anmodninger altid efterkommet, med mindre de strider mod relevant lovgivning. Overskud/underskud fra sådanne investeringer påvirker udelukkende og i fuldt omfang den enkelte medarbejders "egen" subfund.

Med hensyn til udbetalinger kan den enkelte medarbejder anmode trustees om at foretage en kontant udbetaling af subfund midler. I praksis bliver sådanne anmodninger altid efterkommet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Person A er således i forhold til en dansk fortolkning af fondsreglerne at betragte som stifter/bidragyder.

Da Person A samtidig er begunstiget som "benificiary" er trustopbygningen i forhold til danske skatteregler  en  del  af  Person As indkomst og formuesfære,  jfr. herved  Betænkning nr.  979 fra 1962, afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg.

Dette underbygges tillige af det anførte i  SKAT's Den  Juridiske Vejledning  2012-2, hvor det fremhæves, at det  væsentligste er  en effektiv  udskillelse fra  stifterens/ bidragsyderens formuesfære  og at denne ikke fremover kan få udbetalinger fra Trusten.

Ved Person A tilbageflytning til Danmark skal der således ske en værdiansættelse af værdipapirerne på indrejsetidspunktet, ligesom en periodisering af renter skal finde sted.

Person A vil således alene skulle beskattes af renter, der periodemæssigt er påløbet efter xx dato 2011 samt deklarerede udbytter, hvor deklarationstidspunktet er efter xx dato 2011.

Den skattemæssige opgørelse af fortjeneste på værdipapirerne i trusten skal ske på basis  af skattemæssig  anskaffelsessum  pr. xx dato  2011,  således  alene værdistigninger  påløbet efter  dette tidspunkt vil blive beskattet på realisationstidspunktet af værdipapirerne, jfr. dog ABL  § 19  om lagerprincip.                                                                                                                        

Det bemærkes, at ca. 40 % af trustens midler er udlånt til Person A, hvilket under alle omstændigheder skal fragå i opgørelsen af trustens midler ved en dansk skatteopgørelse.

Som anført ovenfor vil udbetalinger fra trusten udløse engelsk skat på udbetalingstidspunktet, hvorfor spørgsmål om fradragsret for den engelske skat i den del af udbetalingerne/værditilvæksten der undergives dansk indkomstbeskatning, tillige rejses.

Repræsentanten har videre anført, at spørgsmålet drejer sig om situationen, hvor der f.eks. sker en engelsk beskatning som maskeret løn; også for den del af tilvæksten, der efter spørgerens flytning til Danmark er undergivet dansk beskatning.

Derudover er spørgsmålet også, om der er credit for engelske kildeskatter for den del af indkomsten i trusten ( Jersey ), der bliver beskattet i Danmark efter spørgers tilbageflytning til Danmark. Creditbeløbet er naturligvis begrænset til Englands beskatningsret i henhold til DBO-en.

Ved ønske om udbetalinger fra Trusten, oplyser administrator:"The Trustees  would review  our request within the first twenty four to forty  eight hours of receipt of our request  and the  actual process would then take an additional six to eight weeks".                                                                                                                                                           

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Det ønskes bekræftet, at indestående og urealiserede kapitalgevinster i trustfonden frem til xx dato 2011 vil kunne udbetales uden dansk skat til Person A.

Det ønskes bekræftet, at værditilvækst efter xx dato 2011 vil blive beskattet som renter/udbytter og kapitalgevinster.

Spørgers arbejdsgiver har ved "Settlement" af xx dato 20XX, oprettet en  trust, "Firma B Employee Trust", og i den forbindelse er der oprettet en subfund, betegnet som "Dependent Fund", oprettet med spørgeren som begunstiget, og hvorefter det fremgår, at formuen i "The Dependent Fund" oprindeligt udgjorde ..... USD. Trustmidlerne er overført direkte fra spørgers arbejdsgiver, Firma B, til trusten, og det er kun Firma B, der har bidraget med midler til trusten. Overførslen af midler til trusten trådte delvis i stedet for udbetaling af en årlig bonus.

Af fremlagt "Statement" for perioden xx dato 2010 til xx dato 2011 for "Firma B Employee Trust", fremgår det, at der i "Dependent Fund", oprettet med spørgeren som begunstiget, pr. xx dato 2011, er aktiver til en værdi af GBP .....

I forbindelse med spørgerens indrejse til Danmark skal det skattemæssigt afklares, hvorledes trustens formue og indkomst skattemæssigt skal behandles.

SKAT bemærker, at trust-formen ikke kendes i dansk ret, men det må efter dansk ret afgøres, hvad trusten minder mest om, og hvorledes den skattemæssigt skal kvalificeres. Der henvises til Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.9.1.5.1, om udenlandske fonde m.v.

Efter praksis er hovedbetingelserne for, at der foreligger en fond, at der er tale om en formue af mere varig karakter, der uigenkaldeligt er udskilt fra stifterens formue til et bestemt eller flere bestemte formål og med selvstændig ledelse i forhold til stifteren. Det er således en forudsætning for, at en fond kan anses som et selvstændigt skattesubjekt, at fondens formue er endeligt, effektivt og uigenkaldeligt udskilt, samt at fondens formue ikke alene formelt, men også reelt ud fra den faktiske disponering kan anses for uigenkaldeligt udskilt i forbindelse med overførsel af midler til og fra fonden.

Ved vurderingen af, om der er sket en reel, effektiv og uigenkaldelig udskillelse af stifterens formue er det endvidere afgørende, om der er en selvstændig bestyrelse/administration, som en vigtig garanti for at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

SKAT bemærker herefter, at for så vidt angår trusten, "Firma B Employee Trust", er det oplyst, at trusten er oprettet i henhold til lovgivningen på Jersey og ifølge stiftelsesdokumenterne er trusten undergivet reglerne på Jersey. 

SKAT finder, ud fra en samlet konkret vurdering af det oplyste, at der ikke foreligger en definitiv og effektiv udskillelse af kapitalen fra spørgerens formuesfære. Der er herved henset til, at trustens oprettelse og midlerne hertil udspringer af spørgerens ansættelsesforhold hos arbejdsgiver, at trustens midler skal udbetales til spørgeren, ægtefælle m.v. Trustens midler kan således tilbageføres til spørgeren eller dennes nærtstående (ægtefælle, børn m.v.), og udbetalinger fra trusten kan efter det oplyste ske efter anmodning fra den begunstigede.

Det kan videre konstateres, at Trustee alene har en begrænset indflydelse og handlefrihed i forhold til den aftale om trustens virke, der er indgået på baggrund af spørgerens ansættelsesforhold, og til begunstigelse for spørgeren og dennes beslægtede familiemedlemmer m.v. Trustee er som udgangspunkt tillagt den fulde ret til at råde over trustens formue og forvaltning heraf, men dog kun i overensstemmelse med trustens formål og i samarbejde med spørgers arbejdsgiver samt spørgeren.

Udfra en samlet vurdering findes der ikke at være sket en reel, effektiv og uigenkaldelig udskillelse af formuen i trusten. Trusten kan derfor ikke anses for at være en selvstændig juridisk enhed sidestillet med en fond eller en selvejende institution eller lignende.

SKAT finder, at formuen og indkomsten i "Firma B Employee Trust", og den i den forbindelse særskilte subfund, "Dependent Fund", specifikt oprettet med spørgeren som begunstiget, må anses for tilhørende spørgeren og for sidestillet med en form for opsparing/privat hensættelse hørende under spørgeres formuesfære. Trusten skal således i skattemæssig henseende anses som en transparent enhed, hvis midler/værdier skal henføres til spørgers indkomst- og formuesfære, og hvorefter trustens indkomst samt kapitalgevinster eller -tab er skattepligtig indkomst for spørgeren efter skattelovgivningens almindelige regler.

Det er i sagen oplyst, at spørger den xx dato 2011 flyttede tilbage til Danmark. Efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, indtræder der først fuld skattepligt for spørgeren fra dette tidspunkt, idet personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet.

Det er således først fra den xx dato 2011, at spørgeren vil være skattepligtig til Danmark, herunder skattepligtig af eventuelle indtægter, gevinst, tab m.v. efter skattelovgivningens regler vedrørende midler hørende til trusten, "Firma B Employee Trust", og den i den forbindelse særskilte subfund, "Dependent Fund".

SKAT bemærker herved, at der ikke med nærværende anmodning om bindende svar er taget stilling til, hvornår spørgeren skal anses for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og dermed fuld skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, herunder om det er datoen xx dato 2011.

I forbindelse med spørgerens tilflytning til Danmark skal der opgøres indgangsværdier af trustens aktiver og passiver, jf. kildeskattelovens § 9, hvori det er fastsat, at hvis en person bliver fuldt skattepligtig til Danmark, eller hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende her i landet, anses aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

Der henvises videre til aktieavancebeskatningslovens § 37 og kursgevinstlovens § 36 vedrørende flytning til Danmark og opgørelse af indgangsværdier ved aktier, gæld og fordringer.

Efter tilflytningen vil løbende afkast, herunder kapitalgevinst og tab knyttet til trusten skulle medregnes ved opgørelsen af spørgerens skattepligtige indkomst efter de almindelig gældende regler for personer efter skattepligtens indtræden. Kapitalejeren, dvs. spørgeren, skal således beskattes af de indtægter, som tilfalder kapitalen. Det gælder både renter, udbytter og gevinster omfattet af aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven. Indtægterne beskattes som om indtægterne i øvrigt tilfaldt spørgeren personligt. Det vil sige, at f.eks. gevinster og udbytter m.v. vedrørende aktier beskattes som aktieindkomst, og renter, kursgevinst og afkast på ABL § 19-aktier beskattes som kapitalindkomst, se dog her besvarelsen af spørgsmål 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at realiserede kapitalgevinster på værdipapirerne i  trusten vil  blive  beskattet  på realisationstidspunktet (i  det  omfang  fortjeneste  overstiger  kursværdien  pr. xx dato 2011,  jfr.  sp. 2), med mindre der er tale om investeringsselskaber omfattet af ABL § 19, jfr. §23.

Af besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 fremgår det, at spørgeren pr. xx dato 2011 vil være skattepligtig af trustens indtægter, og således skal beskattes af de indtægter, som vedrører kapitalen. Det gælder både renter samt udbytter og gevinster omfattet af aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven.

Kursgevinstlovens regler om beskatning af personers gevinst og tab på fordringer og gæld omfatter personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven. Personer skal herefter medregne gevinst og tab på fordringer og gæld ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For så vidt angår de i trusten henførte aktier og lignende værdipapirer, henvises til aktieavancebeskatningsloven, hvori det er fastsat, at når en person ejer aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, skal gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes i den skattepligtige indkomst i henhold til aktieavancebeskatningslovens bestemmelser gældende for personer.

Spørgeren vil herefter være skattepligtig efter de i kursgevinstlovens samt aktieavancebeskatningslovens bestemmelser, som gælder for de i trusten henførte konkrete aktiver og passiver. Beskatningen og opgørelse af eventuelle gevinst og tab i den forbindelse afhænger af, hvilke konkrete aktiver og passiver, der er tale om, og det skal i henhold til kursgevinstlovens samt aktieavancebeskatningslovens bestemmelser afgøres, hvorvidt gevinst og tab medregnes i det år, hvor gevinst eller tabet realiseres (realisationsprincippet), eller om lagerprincippet finder anvendelse, jf. kursgevinstlovens § 25 og aktieavancebeskatningslovens 23.

Ved personens beskatning skal det tillige vurderes, hvorvidt personen skal anses for at udøve næring ved køb og salg af fordringer, aktier m.v. eller driver næringsvirksomhed ved finansiering.

Ved afgørelsen af, om der foreligger næring, skal der foretages en samlet vurdering af personens investeringer og engagementer. Ved vurderingen af, om der er tale om næring henses til, om personens investeringer har en professionel, regelmæssig og systematisk karakter. Der henvises herved til Den juridiske vejledning, 2012-2, afsnit C.B.1.4.2.1, C.B.1.4.3.1 og afsnit C.B.2.4.1.

SKAT bemærker herefter, at det ønskes bekræftet, at realiserede kapitalgevinster på værdipapirerne i trusten vil blive beskattet på realisationstidspunktet (i det omfang fortjeneste overstiger kursværdien pr. xx dato 2011). SKAT finder imidlertid ikke, at det er muligt at tage stilling hertil, idet besvarelsen afhænger af, hvilke konkrete aktiver, trustens midler består af og den skattemæssige behandling af det enkelte aktiv og passiv, og om beskatning heraf skal ske efter realisations- eller lagerprincippet.

Det er efter det oplyste ikke muligt at vurdere, hvorvidt spørgeren i relation til midlerne henhørende under trusten, "Firma B Employee Trust", og den i den forbindelse særskilte subfund, "Dependent Fund", skal anses for gæld, fordringer, aktier m.v. henhørende til spørgerens næringsvirksomhed. Det kræver nærmere oplysninger om spørgerens ansættelsesforhold og arbejdsopgaver sammenholdt med spørgerens private portefølje af aktier, obligationer m.v., herunder omsætningshastighed, hyppighed af handler, størrelse af portefølje, indtægter m.v.

Der skal herefter blot henvises til aktieavancebeskatningslovens eller kursgevinstlovens bestemmelse for personers beskatning af gevinst og tab på fordringer og gæld samt aktier m.v.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Afvises".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at en eventuel engelsk skat, som opstår i forbindelse med udbetalingerne fra trusten vil kunne fratrækkes i den danske skattebetaling i det omfang, der er dansk skattebetaling på udbetalinger fra trusten.

Lovregler

I ligningslovens § 33 er det fastsat, at skat, der er betalt til fremmed stat og opkrævet af indkomst fra kilder der, det være sig ved direkte påligning eller ved indeholdelse, kan fradrages i de indkomstskatter til stat og kommune, der skal svares af denne indkomst i Danmark.

Ligningslovens § 33 er en intern lempelsesregel, der kan bruges, hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det pågældende land, eller hvis det er mere fordelagtigt at bruge den interne lempelsesregel i stedet for en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Der henvises videre til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, jf. bekendtgørelse af overenskomst af 11. november 1980 (BKI nr. 6 af 12/12/1981) med senere ændringsprotokoller (BKI nr. 7 af 22/01/1992 og BKI nr. 93 af 31/07/1997).

SKAT bemærker videre, at trusten, "Firma B Employee Trust", er oprettet i henhold til lovgivningen på Jersey og ifølge stiftelsesdokumenterne er trusten undergivet reglerne på Jersey.

Der henvises derfor yderligere til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Jersey, jf. bekendtgørelse af overenskomst af 28. oktober 2008 (BKI nr. 27 af 16. juni 2009), til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten regulerer alene fysiske personers skattepligt for så vidt angår, hvor de skattemæssigt skal anses for hjemmehørende m.v., samt personers skattepligt ved indkomst ved tjenesteforhold, bestyrelsesarbejde, offentligt erhverv m.v. og ophævelse af dobbeltbeskatningen i den forbindelse.

Begrundelse

SKAT finder, at udbetalinger fra trusten må anses for udbetalinger af midler henhørende under spørgerens formuesfære, og spørgeren vil derfor efter dansk ret ikke anses for skattepligtig af "udbetalinger fra trusten", idet trusten efter dansk ret anses for transparent. I henhold til dansk ret er der alene skattepligt af renter, udbytter, gevinst og tab på fordringer, gæld, aktier m.v. En overførsel af midler fra trusten til spørgeren er i sig selv ikke en disposition, der medfører skattepligt for spørgeren.

Midler henhørende til trusten pr. indflytningsdatoen, den xx dato 2011, er således ikke en indkomst, som Danmark kan beskatte, idet det er midler optjent af spørgeren før skattepligten til Danmark er indtrådt, i forbindelse med spørgerens ansættelsesforhold hos Firma B.

En efterfølgende engelsk beskatning af spørgeren af disse under ansættelsesforholdet erhvervede midler indebærer således ikke, at der foreligger en dobbeltbeskatningssituation, og hvor Danmark eventuel er forpligtet til at lempe for den udenlandske skat. En overførsel/udbetaling af midler fra trusten til spørgeren efter indrejse til Danmark, og som udløser engelsk skat, vil ikke medføre skattepligt i Danmark af udbetalingen, og vil dermed ikke indebære en dobbeltbeskatningslempelses-situation.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.