Dato for udgivelse
07 Mar 2013 13:33
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-125073
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

EU-Kommissionen har opdateret liste over områder, hvorfra varer ikke kan opnå israelsk oprindelse.


EU-Kommissionen har opdateret sin liste over områder, hvorfra varer ikke kan opnå israelsk oprindelse i henhold til EU-Israel associeringsaftalen. Varer fra disse områder kan ikke importeres til EU til præferencetold. Se den opdaterede liste her

I forbindelse med import af varer fra steder opført på listens del 2 skal importører kontakte deres nærmeste toldekspeditionssted for en endelig afklaring af om de pågældende varer kan opnå oprindelse i Israel og dermed indføres til præferencetold.