Dato for udgivelse
27 feb 2013 10:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0185527
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bioethanol med oprindelse i Amerikas Forenede Stater


Rådet har ved gennemførselsforordning (EU) nr. 157/2013 - offentliggjort i EU-Tidende L 49 af 22. februar 2013 indført en endelig angitumpingtold på importen af bioethanol (toldtariffens pos. 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11,  2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 49 11,  2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11, 3824 90 97 67) med oprindelse i Amerika Forenede Stater (US).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold  henvises til teksten i forordning (EU) nr. 157/2013.

Forordningen trådte i kraft d. 23. februar 2013