Dato for udgivelse
26 Feb 2013 15:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0068884
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
23.02.2013
2207 10 00 11 Udgår og erstattes af:
---Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3 % (m/m) målt i henhold til standard EN 15376:
12 ----Til anvendelse som brændstof 0,192 ? pr liter
17 ----Til anden anvendelse 0,192 ? pr liter
2207 20 00 11 Udgår og erstattes af:
---Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3 % (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10 % (v/v):
12 ----Til anvendelse som brændstof 0,102 ? pr liter
17 ----Til anden anvendelse 0,102 ? pr liter
2208 90 99 11 Udgår og erstattes af:
-----Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3 % (m/m) målt i henhold til standard EN 15376:
12 -----Til anvendelse som brændstof 0,010 ? pr liter
pr % vol. alkohol
17 -----Til anden anvendelse 0,010 ? pr liter
pr % vol. alkohol
2710 12 11 10-90 Udgår og erstattes af:
2710 12 11 00 ---Til behandling ved en bestemt proces 0
2710 12 15 10-90 Udgår og erstattes af:
2710 12 15 00 ---Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i pos. 2710 12 11 0
2710 12 21 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 21 ------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 -------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 -------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 25 91 Udgår og erstattes af:
2710 12 25 ------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
92 -------Til anvendelse som brændstof 4,7%
98 -------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 31 Udgår og erstattes af:
2710 12 31 -------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 --------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 --------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 41 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 41 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 ----------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 ----------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 45 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 45 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 ----------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 ----------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 49 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 49 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 ----------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 ----------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 51 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 51 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 ----------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 ----------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 59 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 59 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 ----------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 ----------Til anden anvendelse 4,7%
2710 12 70 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 70 ------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 -------Til anvendelse som brændstof
19 -------Til anden anvendelse 4,7%
4,7%
2710 12 90 10 Udgår og erstattes af:
2710 12 90 ------Blandinger med benzin med et ethylalkolholindhold på over 10 % (v/v):
11 -------Til anvendelse som brændstof 4,7%
19 -------Til anden anvendelse 4,7%
3814 00 10 10 Udgår og erstattes af:
3814 00 10 --Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3 % (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10 % (v/v):
11 ---Til anvendelse som brændstof 6,5%
17 ---Til anden anvendelse 6,5%
3814 00 90 70 Udgår og erstattes af:
3814 00 90 --Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3 % (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10 % (v/v):
71 ---Til anvendelse som brændstof 6,5%
79 ---Til anden anvendelse 6,5%
3820 00 00 10 Udgår og erstattes af:
3820 00 00 --Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3 % (m/m) målt i henhold til standard EN 15376:
11 ---Til anvendelse som brændstof 6,5%
19 ---Til anden anvendelse 6,5%
3824 90 97 67 Erstattes af:
3824 90 97 -----Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3 % (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10 % (v/v):
67 ------Til anvendelse som brændstof 6,5%
69 ------Til anden anvendelse 6,5%
01.03.2013
2007 99 39 15-60 Udgår og erstattes af:
2007 99 39 -----Af andre frugter mv:
------Figenmasse, pistaciemasse og hasselnøddemasse:
11 -------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
13 -------I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
------I andre tilfælde:
-------Frugtpuré fremstillet af siet frugtkød, som er inddampet under vakuum, og hvis smagsmæssige og termiske egenskaber ikke er ændret ved varmebehandlingen:
--------Pærer:
---------Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:
16 ----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
17 ---------- I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
---------Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:
18 ----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
19 ---------- I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
--------Abrikoser:
---------Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:
22 ----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
24 ----------I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
---------Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:
26 ----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
27 ----------I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
--------Ferskner, herunder nektariner:
---------Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:
29 ----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
30 ----------I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
---------Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:
32 ----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
34 ----------I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
--------Blandinger:
---------Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:
----------Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover):
35 -----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
37 -----------I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
----------Andre varer:
39 -----------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
40 -----------I andre tilfælde 24% + 0,230 ? pr kg
---------Andre varer:
----------Frugtblandinger, der indeholder 50 vægtprocent og derunder af en enkelt frugt (beregnet af frugternes vægt):
-----------Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover):
43 ------------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
44 ------------Andre varer 24% + 0,230 ? pr kg
-----------Andre varer:
46 ------------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
47 ------------Andre varer 24% + 0,230 ? pr kg
----------Andre varer:
-----------Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover):
51 ------------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
52 ------------Andre varer 24% + 0,230 ? pr kg
-----------Andre varer:
54 ------------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
56 ------------Andre varer 24% + 0,230 ? pr kg
--------Andre varer:
70 ---------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
75 ---------Andre varer 24% + 0,230 ? pr kg
-------Andre varer:
80 --------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 ? pr kg
85 --------Andre varer 24% + 0,230 ? pr kg

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2013) som forventes udsendt ultimo marts 2013.